Úvodní stránka

Obecní úřad

Obec Smolnice

Smolnice 104
PSČ 439 14


Starostka obce

Bc. Lenka Kalousová
tel.: +420 720 584 715
email: starosta@smolnice.cz

Místostarosta

Milan Sulo
tel.: +420 773 212 412

Výbor rozvoje a investic

předseda:
Ing. Milan Vrchlavský
členové:
Zdeněk Fric
Václav Ransdorf

Zastupitelé

Ing. Milada Martinovská
Adéla Stříbrná, DiS.
Ing. Bc. Marie Knábová, DiS.,MBA
Mgr. Leo Steiner
Zdeněk Fric
Václav Ransdorf
Ing. Milan Vrchlavský

Finanční výbor

předseda:
Ing. Milada Martinovská
členové:
Iveta Hrbková
Ing. Bc. Marie Knábová, DiS., MBA

Kontrolní výbor

předseda:
Adéla Stříbrná, DiS.
členové:
Zdeněk Fric
Václav Ransdorf

Účetní obce

Venuše Helebrantová
tel.: +420 415 694 221
obec@smolnice.cz
ucetni@smolnice.cz

IČ: 556424
ID datové schránky: tnqavr2
LAU (obec): CZ0424 566721

Bankovní spojení KB Louny 14728481/0100

Úřední hodiny

  Pondělí   8.00 - 12.00    13.00 - 16.00
  Středa   8.00 - 12.00    13.00 - 16.00

e-podatelna

Povinně zveřejňované informace


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů ve myslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR) vykonává Jana Kalašová, IČO: 43764916, kalasovajana@email.cz.

Služby

Na OÚ ve Smolnici je možné vyřídit:

- povolení kácení dřevin rostoucí mimo les
- ověřování podpisů (30,- Kč / 1 podpis)
- ověřování kopií listin (30,- Kč / 1 strana)

Základní statistické údaje

ZUJ: 566721
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 775 ha
Katastrální území 751111
Počet obyvatel k 1.1.2018: 421
Průměrný věk: 43.1

Odpady, sběrný dvůr

Odpady se vyváží pravidelně dle harmonogramu pro rok 2023.
Pytle s tříděným odpadem se odkládají pod ocelokolnou - pouze šedý - plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky apod. a oranžový - vícevrstvé obaly (tzv. "krabice) od nápojů, mléka, mléčných výrobků, džusů, vín a dalších potravin.
Nebezpečný a objemný odpad mohou občané obce Smolnice odevzdat proti předložení občanského průkazu ve sběrném dvoře v Lounech.
Více na https://www.mariuspedersen.cz


Územní plán a rozvoj obce

Veřejné zakázky

Profil zadavatele - Obec Smolnice

Vyhlášky, nařízení, řády

Krizové situace

Tísňová volání pro celé území České republiky

158 - Policie ČR
155 - Záchranná služba
150 - Hasičský záchranný sbor ČR
  56 - Městská policie - stálá služba MP v Lounech 415654368, 602192021
112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání

Další důležitá telefonní čísla - hlášení poruch:

ČEZ distribuce - bezplatná poruchová linka - 800 850 860 
SČVK - Severočeské vodovody a kanalizace - 840 111 11, 726 828 282
Pohotovost plyn - 1239