Úvodní stránka

Obecní úřad

Obec Smolnice

Smolnice 104
PSČ 439 14Místostarosta

Josef Roháč
tel.: +420 605 585 252
email: obec@smolnice.cz

Zastupitelé

Zdeněk Fric
Ing. Bc. Marie Knábová DiS.,MBA
Alena Juglová
Václav Pecinka
Jaroslav Pelcman
Josef Vecko
Ladislav Zof

Finanční výbor

předseda:
Ing. Bc. Marie Knábová DiS.,MBA
členové:
Alena Juglová
Václav Pecinka

Kontrolní výbor

předseda:
Ladislav Zof
členové:
Josef Vecko
Zdeněk Fric

Účetní obce

Venuše Helebrantová
tel.: +420 415 694 221
obec@smolnice.cz
ucetni@smolnice.cz

IČ: 556424
ID datové schránky: tnqavr2
LAU (obec): CZ0424 566721

Bankovní spojení KB Louny 14728481/0100

Úřední hodiny

  Pondělí   8.00 - 12.00    13.00 - 16.00
  Středa   8.00 - 12.00    13.00 - 16.00

Změna na základě usnesení vlády

e-podatelna

Povinně zveřejňované informace


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů ve myslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR) vykonává Jana Kalašová, IČO: 43764916, kalasovajana@email.cz.

Služby

Na OÚ ve Smolnici je možné vyřídit:

- povolení kácení dřevin rostoucí mimo les
- ověřování podpisů (30,- Kč / 1 podpis)
- ověřování kopií listin (30,- Kč / 1 strana)

Základní statistické údaje

ZUJ: 566721
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 775 ha
Katastrální území 751111
Počet obyvatel k 1.1.2018: 421
Průměrný věk: 43.1

Odpady, sběrný dvůr

Odpady se vyváží pravidelně dle harmonogramu pro rok 2022, poprvé 3. 1. 2022
Provozní doba sběrného dvora na Táborci od 1. 7. 2021: pondělí 8.00 - 14.30 hod., středa 8.00 - 17.00 hod.,17.00, pátek 8.00 - 11.00 hod.,
sobota 10.00 - 15.00 hod.
. Podrobné informace zde.
Pytle s tříděným odpadem se odkládají pod ocelokolnou. Nebezpečný a objemný odpad mohou občané obce Smolnice odevzdat proti předložení občanského průkazu ve sběrném dvoře v Lounech.
Více na https://www.mariuspedersen.cz


Územní plán a rozvoj obce

Veřejné zakázky

Profil zadavatele - Obec Smolnice

Vyhlášky, nařízení, řády

Krizové situace

Tísňová volání pro celé území České republiky

158 - Policie ČR
155 - Záchranná služba
150 - Hasičský záchranný sbor ČR
  56 - Městská policie - stálá služba MP v Lounech 415654368, 602192021
112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání

Další důležitá telefonní čísla - hlášení poruch:

ČEZ distribuce - bezplatná poruchová linka - 800 850 860 
SČVK - Severočeské vodovody a kanalizace - 840 111 11, 726 828 282
Pohotovost plyn - 1239