Úřední deska 2014

Úřední deska 2014

ev.číslo vyvěšeno sejmuto název dokumentu původce
 1. 1.2.2014 10.2.2014.   Program veřejného zasedání  Obec Smolnice
 2. 13.2.2014     Usnesení zastupitelstva obce  Obec Smolnice
 3.  29.3.2014  7.4.2014   Program veřejného zasedání  Obec Smolnice
 4.  10.4.2014     Usnesení zastupitelstva obce  Obec Smolnice
 5.  28.4.2014 30.5.2014    Veřejná vyhláška- Daně z   nemovitostí 2014  Finanční úřad Ústeckého kraje
 6.  13.5.2014  29.5.2014   Změna č.1 územního plánu Smolnice  Městský úřad Louny
 7. 15.5.2014  2.6.2014    Návrh- závěrečný účet  Obec Smolnice
 8. 18.5.2014  3.6.2014   Územní studie-lokalita Z3-Smolnice   Městský úřad Louny
 9.  26.5.2014  2.6.2014    Program veřejného zasedání  Obec Smolnice
 10.  28.5.2014 12.6.2014    Vyhláška- využití územního rozvoje obce  Krajský úřad Ústeckého kraje
 11.  4.6.2014     Usnesení zastupitelstva obce  Obec Smolnice
 12.  6.6.2014 22.6.2014   Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2013  Krajský úřad Ústeckého kraje
 13.   18.6.2014     Územní řízení-zkapacitnění silnice R7-Chlumčany  Městský úřad Louny
 14.  4.8. 2014  19.8.2014  Změna územního plánu obce  Obec Smolnice
 15.  4.8.2014    Dražební vyhláška  Okresní soud Louny
 16.  4.9.2014    Dražební vyhláška - pozemky  Okresní soud Klatovy
 17. 27.10.2014    Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Smolnice Obec Smolnice
 18.  6.11.2014    Ustavující usnesení zastupitelstva obce  Obec Smolnice
 19. 28.11.2014   Návrh rozpočtu Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje
¨20. 28.11.2014   Návrh rozpočtu obce Smolnice, výdaje Obec Smolnice
 21. 28.11.2014   Dražební vyhláška, str.2, str3.-Jan Čermák zahrada Exekutorský úřad Praha
 22. 15.12.2014   Dražební vyhláška Libor Myslivec-chmelnice Exekutorský úřad Brno
 23. 15.12.2014   Dražební vyhláška Myslivec2-chmelnice Exekutorský úřad Brno
 24. 15.12.2014   Územní rozhodnutí - kabel NN Brodec-Smolnice MÚ Louny - stavební úřad
 25.

18.12.2014

  Zápis z veřejného zasedání 15.12.2014 a usnesení Obec Smolnice
 26  25.11.2014 15.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 Obec Smolnice