Úřední deska 2013

ev.číslovyvěšenok sejmutínázev dokumentupůvodce
1. 1.1.2013 12.1.2013 PREZIDENSTKÉ VOLBY V pátek 11.ledna a v sobotu 12.ledna 2013 se uskuteční první historická přímá volba prezidetna republiky. Volební místnosti budou otevřené 11.ledna od 14.00 do 22.00 hodin. V sobotu pak od 8:00 do 14.00 hodin. Obec Smolnice
2. 10.1.2013 9.2.2013 Revize katastru nemovitostí
 Obec Smolnice
3. 10.1.2013 9.2.2013 Obnova katastrálního operátu
 Obec Smolnice
4. 14.1.2013 24.1.2013 DRUHÉ KOLO PREZIDENTSKÉ VOLBY V pátek 25.ledna a v sobotu 26.ledna 2013 se uskuteční druhé kolo prezidentské volby. Volební místnosti budou otevřené 25.1. od 14:00 do 22:00. V sobotu pak budou otevřené od 8:00 do 14:00 hodin. Občané dostanou volební lístky pro druhé kolo přímo ve volební místnosti.  Obec Smolnice
5.5.2.2013 Usnesení zastupitelstva obce ze dne 4.2.2013Obec Smolnice
6.23.4.2013 Usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.4.2013Obec Smolnice
7. 15.5.2013 3.6.2013 Závěrečný účet obce Smolnice za rok 2012 Obec Smolnice
8. 15.5.2013 3.6.2013 Zpráva o přezkoumání závěrečného účtu obce Smolnice
 Krajský úřad Ústeckého kraje
9.15.5.20133.6.2013Závěrečná sestava plnění rozpočtu Fin2-12M
Ministerstvo financí
10.25.6.2013 Usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.6.2013Obec Smolnice
11.3.9.2013 Usnesení zastupitelstva obce ze dne 2.9.2013Obec Smolnice
12. 18.9.2013 26.10.2013 Volby do poslanecké sněmovny a parlamentu ČR se konají ve dvou dnech v pátek 25. října  a v sobotu 26. října  v zasedací místnosti Obecního úřadu Smolnice. V pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. Volič má povinnost prokázat před hlasováním svoji totožnost a občanství ČR. Voličem je občan, který alespoň v druhý den voleb dovrší 18 let věku  Obec Smolnice
13.15.10.2013 Usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.10.2013Obec Smolnice
14. 18.10.2013  Záměr obce Smonice - prodej pozemku
 Obec Smolnice
15. 28.11.2013 16.12.2013 Návrh rozpočtu na rok 2014
 Obec Smolnice
16.    
17.