Úřední deska 2012

ev.číslovyvěšenok sejmutínázev dokumentupůvodce
1. 6.1.2012 21.1.2012 Dražební jednání - exekuce Okresní soud Louny
2. 29.1.2012 13.2.2012 Územní rozhodnutí - stavba garáže MěÚ Louny
3. 1.2.2012 16.2.2012 Změna využití území - sportoviště MěÚ Louny
4. 7.2.2012  Usnesení zastupitelstva obce Obec Smolnice
5. 7.3.2012 22.3.2012 Zamítnutí elektrifikace chatové oblasti Smolnice Krajský úřad Ústí nad Labem
6.4.4.2012  Usnesení zastupitelstva obceObec Smolnice
7.10.5.2012
 30.5.2012 Návrh závěrečného účtu za rok 2011
 Obec Smolnice
8. 5.6.2012  Usnesení zastupitelstva obce Obec Smolnice
9.12.6.201227.6.2012Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2011Krajský úřad Ústí nad Labem
10. 7.8.2012  Usnesení zastupitelstva obce Obec Smolnice
11. 19.9.2012  Upozornění hlavního hygienika na nebezpečný alkohol Ministerstvo zdravotnictví ČR
12.   Stavební povolení elektrifikace chatové oblasti Smolnice Stavební úřad Louny
13.2.10.2012  Usnesení zastupitelstva obceObec Smolnice
14. 11.10.2012 13.10.2012 V pátek 12.října 2012 se konají volby do krajského zastupitelstva, které se budou konat až do soboty 13.října. První den voleb je otevřena volební místnost   od 14.00  hodin do 22.00hodin, druhý den voleb je volební místností otevřena od 8.00 hodin– 14.00 hodin.  Obecní úřad Smolnice
15. 13.11.2012 3.12.2012 Návrh rozpočtu obce na rok 2013 Obecní úřad Smolnice
16.