Úřední deska 2008

ev.číslovyvěšenok sejmutínázev dokumentupůvodce
 1.6.2.2008  Usnesení zastupitelstva obce ze dne 5.2.2008 obec Smolnice
 2. 11.3.20087.4.2008  Závěrečný účet obce Smolnice za rok 2007 obec Smolnice
 3.2.4.2008 8.4.2008 Program veřejného zasedání na 8.4.2008 obec Smolnice
 4. 9.4.2008 Usnesení zastupitelstva obce ze dne 8.4.2008 obec  Smolnice
 5.14.4.2008  9.5.2008

 Výběrové řízení na rekonstrukci komunikací-výzva

 obec Smolnice
 6.14.4.20089.5.2008Výběrové řízení na rekonstrukci komunikací-Ekostavby Louny

obec Smolnice

 7.14.4.20089.5.2008Výběrové řízení-zadávání dokumentace-Ekostavby Lounyobec Smolnice
 8. 7.5.2008 Veřejná vyhláška - R7 Sulec obchvat Městský úřad Louny
 9.9.5.200824.5.2008  Územní rozhodnutí - sanace svahu na Táborci Městský úřad Louny
10. 20.5.2008 19.6.2008 Veřejná vyhláška - stavební řízení rodinný dům Městský úřad Louny
11. 4.6.2008  Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.6.2008 obec Smonice
12. 4.6.2008 

Obec Smolnice vyhlašuje záměr prodeje části parcely 1699/2 v k.u. Smolnice u Loun o výměře 13m2 zapsané na LV 10001 pro Obec Smolnice.

obec Smolnice
 13. 7.8.2008  Veřejná vyhláška - odvolání proti vodní stavbě u silnice R7 - Sulec obchvat Městský úřad Louny
 14. 26.9.2008 3.11.2008 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení uzemního řízení - silnice R7 Městský úřad Louny
 15. 1.10.2008 18.10.2008 Oznámení o konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR. Volby se v obci Smolnice konají ve dnech 17. a 18.října. V pátek se volební místnost otevře ve 14.00 hodin a uzavře ve 22.00 hodin. V sobotu pak volby začínají v 8.00 a končí ve 14.00. Volby se konají na obecním zastupitelstvu v zasedací místnosti v prvním patře. Občané se musí prokázat občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.Obec Smolnice je jeden volební okrsek.  obec Smolnice
 16. 8.10.2008  Usnesení zastupitelstva obce ze dne 7.10.2008 obec Smolnice
 17. 18.10.2008 24.10.2008 Oznámení o konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR. Druhé kolo senátních voleb se koná 24. a 25. října 2008. V pátek je volební místnost otevřena od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8.00 do 14 hodin. obec Smolnice
 18.14.11.20082.12.2008Návrh rozpočtu obce Smolnice na rok 2009obec Smolnice
 19. 3.12.2008  Usnesení zastupitelstva obce ze dne 2.12.2008 obec Smolnice

Plán veřejných zasedání

Plán veřejných zasedání pro rok 2008:

5.2.2008 v 18 hodin - zápis

8.4.2008 v 19 hodin - zápis

3.6. 2008 v 19 hodin - zápis

5.8.2008 v 19 hodin - zasedání se nekonalo

7.10.2008 v 19 hodin - zápis

2.12.2008 v 18 hodin - zápis

Zákony

Zákon 2/2003 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a novel

Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška o odpadech
Vyhláška O výherních hracích přístrojích
Požární řád obce Smolnice