Úřední deska 2006

ev.číslo
vyvěšeno
k sejmutí
název dokumentu
původce
26.
20.11.2006
29.11.2006
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Smolnice 29.11.2006Obec Smolnice
25.
14.11.2006
29.11.2006
Rozpočtové provizorium rok 2007
Příjmy:   2.840 tis Kč
Výdaje:  2.280 tis Kč
Obec Smolnice
24.
2.11.2006
 Ustavující zasedání nově zvolených zastupitelůObec Smolnice
23.
9.10.2006
9.11.2006
Usnesení ze zastupitelstva obce 2.10.2006Obec Smolnice
22.
9.10.2006
9.12.2006
Informace o převodu pozemků z majetku státuObec Smolnice
21.
6.9.2006
20.10.06
Informace k volbám do Zastupitelstev obcí.V obci Smolnice je l volební okrsek se sídlem v budově OU(kancelář )Obec Smolnice
20.
19.7.2006
 Záměr prodeje obecních pozemků v k.u.Smolnice u Loun:
p.č.1384/16výměra107m2
p.č.1384/17výměra 137 m2, p.č.1384/18výměra 56 m2
Obec Smolnice
19.
14.7.2006 Termín komunálních voleb: 20.a21.10.2006.V obci Smolnice se bude volit 9 členů zastupitelstva obce.Počet občanů k l.l.2006 je 384.Potřebný počet podpisů na petici pro nezávislé kandidáty v obci Smolnice je 2O podpisů(5% z celkového počtu občanů obce) a pro sdružení nezávislých kandidátů 27 podpisů(7% z celkového počtu občanů obce)Obec Smolnice
18.
6.6.2006
30.6.2006
Usnesení ze zastupitelstva obce 5.6.2006Obec Smolnice
17.
6.6.2006
30.6.2006
Obecně závazná vyhláška o odpadechObec Smolnice
16.
6.6.2006
22.6.2006
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2005Krajský úřad Ústeckého kraje
15.
6.6.2006
25.6.2006
Záměr obce Smolnice o prodeji majetku
ZO Smolnice vyhlašuje záměr prodeje budovy bývalé školy včetně přilehlých pozemků a budovy bývalé kuchyně s jídelnou.parc.č. :st.83 o výměře 613m2 zastavěná plocha a nádvoří,parc.č. 8 o výměře 842 m2 zahrada,parc.č. 1639/8 o výměře 25m2 ostat.plocha.Zapsaných na LV 10001 pro obec Smolnice vše v k.u.Smolnice u Loun.Zájemci mohou podat své nabídky do 25.6.2006
Obec Smolnice
14.
15.5.2006
5.6.2006
Obec Smolnice vyhlašuje záměr uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro Ředitelství silnic a dálnic jako budoucího zřizovatele věcného břemene na pozemku PK 510 v  k.u.Smolnice u Loun.Věcné břemeno se zřizuje za účelem přeložky VTL plynovodu na stavbě "R7 Sulec obchvat."Obec Smolnice
13.
11.5.2006
3.6.2006
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,konané 2.a 3.6.2006.Volební místnost : kancelář OU ve Smolnici.První den voleb začíná hlasování ve 14.00 a končí ve 22.00,druhý den začíná hlasování v 8.00 a končí ve 14.00.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR.Obec Smolnice
12.
8.5.2006
8.6.2006
Návrh závěrečného účtu za rok 2005Obec Smolnice
11.
18.4.2006
18.5.2006
V obci Smolnice je jeden volební okrsek se sídlem v budově OUObec Smolnice
10.
7.4.2006
23.4.2006
Usnesení ze zastupitelstva obce 3.4.06Obec Smolnice
9.
16.3.2006
3.4.2006
Veřejné zasedání 3.4.2006 v 19.00Obec Smolnice
8.
14.3.2006
31.3.2006
Záměr pronájmu restaurace KDObec Smolnice
7.
2.3.2006
2.4.2006
Postup neškodného odstranění uhynulých ptákůKrajský úřad Ústeckého kraje
6.
7.2.2006
23.2.2006
Zasedání Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje
5.
7.2.2006
23.2.2006
Usnesení ze zastupitelstva obce 6.2.2006Obec Smolnice
4.
7.2.2006
1.3.2006
Záměr pronájmu prodejny potravin Obec Smolnice
3.
18.1.2006
7.2.2006
Veřejné zasedání 6.2.2006Obec Smolnice
2.
16.1.2006
1.2.2006
Záměr prodeje stavební parcelyObec Smolnice
1.
12.1.2006
12.7.2006
Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe k připomínkám veřejnosti Krajský úřad Ústeckého kraje

Plán veřejných zasedání

Plán veřejných zasedání pro rok 2006:

Rozpočet

Rozpočet na rok 2006

Zákony

Zákon 2/2003 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a novel

Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška o odpadech
Vyhláška O výherních hracích přístrojích
Požární řád obce Smolnice