Starší informace

 • V sobotu 7.1.2017 v 15 hodin vkostele sv.Bartoloměje ve Smolnici se bude konat Novoroční koncert , vystoupí smíšený pěvecký sbor KvítekChrámový sbor při kostele sv.Mikuláše v Lounech, Pěvecký sbor Harmonie a hosté
 • V sobotu 10.12.2016 v 16 hodin ve statku čp.4 ve Smolnici se bude konat Advent - Taťjana Medvecká - umělecký přednes, Igor Tausinger - klavírní improvizace - plakát
 • V sobotu 24,12,2016 v 15 hodin v kostele sv. Bartoloměje ve Smolnici se uskuteční Vánoční zpívání řídí  Kateřina Štolová a František Bureš

----------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE VOLIČŮM

Volby do ZASTUPITELSTEV KRAJŮ                                                      podrobně

V obci Smolnice je jeden volební okrsek a volební místnost je v zasedací místnosti obecního úřadu Smolnice č.p. 104

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ   (KRAJ ÚSTECKÝ) se konají ve dnech   7.  a  8. října   2016
první den voleb je otevřena volební místnost   od  14.00  hodin do 22.00hodin
druhý den voleb je volební místností otevřena od   8.00 hodin  do 14.00 hodin

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek obrázku pro dýně

  29.10. sobota LAPIONOVÝ PRŮVOD s živou hudbou  a výstava  ozdobených dýní,Výsledek obrázku pro dýně
  pořádá místní skupina ČČK  spolu s obcí Smolnice. Dýně se odevzdávají před KD od 16. 00 hodin. 
  Sraz na lampionový průvod v 17.00 na začátku obce směrem na Toužetín. Lampiony si děti vezmou vlastní. 
  Ukončení před KD,opékání  buřtů,odměny pro děti za ozdobené dýně.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

22.10.2016 v 16 hodin bude v Kostele sv.Bartoloměje ve Smolnici koncert Trio Cum Amore -Kateřina Štolová - sopránMiroslav Sochr - tenor a  Martina Podaná - varhany, klavír a Pěvecký sbor Harmonie - sbormistr Jiří Kůrka

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 20.10.2016 v době 9-17 hodin se koná Burza práce v KD Zastávka Louny. Podrobné informace

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.2. v deníku Právo vychází článek o Smolnici.
      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostali jsme dopis od naší milé čtenářky :

Dobrý den, v Tajemství české minulosti č. 49 právě vyšla detektivka o otiscích prstů. Bohužel u ní nakonec neotiskli fotku budovy ve Smolnici, kterou jsme u vás pořídili. Skeny článku vám posílám a přeji hezké Velikonoce!
Blanka Kovaříková  www.bkovarikova.cz

------------------------------

Dobrý den.

Zasílám odkaz na rodokmen Markuci  . Snad vám to trochu pomůže. Číslo domu Funků je 37 .  S pozdravem starosta Vladimír Marek

------------------------------

Milý pane starosto, před chvílí jsem našla odkaz, který vám nemůžu neposlat:

http://www.svobodnyhlas.cz/archiv/2003/hlas03_5.pdf

Byl to tedy váš praděda ten Markuci, Bulhar?
A znamená to, že Marie Wiehlová nepocházel ze Smolnice, ale ze Sulce?
Jak to, že její rodina vlastnila statek ve Smolnici?
Blanka Kovaříková

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V sobotu 17.9.2016 V 16.00 HOD. V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE VE SMOLNICI - W.A.Mozart - Koncert pro varhany a houslové duo - PAVEL ČERNÝ – VARHANY, SPOHR VIOLIN DUO JANA A ONDŘEJ LÉBROVI

----------------------------------------------------------------------------------------------------

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SMOLNICE - PONDĚLÍ 5.9.2016  - začátek   v   18.00  hodin  - V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

TRADIČNÍ SMOLNICKÁ POUŤ¨-  27.  a  28. srpna  2016 (pořádá  sbor dobrovolných hasičů Smolnice) - plakát  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

KONCERT PERLY BAROKA Komorního souboru pražské Lorety Societas Musicalis 
Tereza Růžičková – soprán, Lucie Vocelová - zobcové flétny, Marcela Pěrušková - violoncello, Alena Maršíková – varhany
sobota 27. 8. 2016 v 16.00 hod v kostele sv. Bartoloměje ve Smolnici  - plakát

----------------------------------------------------------------------------------------------------

23.7.2016 v 16 hodin -  Letní odpoledne na statku - Hudba a texty - J.Šlitr a J.Suchý v provedení sourozenců Tausingerových a hostů  - statek čp. 4 ve Smolnici

8.7.2016 a 9.7.2016 pořádá Český svaz chovatelů Smolnice místní výstavu králíků, holubů a drůbeže v místním areálu. plakát

----------------------------------------------------------------------------------------------------

0.06.2016 - NOC KOSTELŮ - plakát
19:00 - Zahájení - 
vyzvánění zvonu, úvodní slovo
19:30 - Procházka kostelem -Seznámení s prostorem kostela s výkladem Mgr. Čandrlové - pastorační asistemtky
20:30 - Historie kostela - přednáška o historii kostela - PHDr. Jan Mareš
21:30 - Koncert duchovní hudby - pěvecký sbor HARMONIE pod vedením sbormistra Ing. Jiřího Kurky
22:45 - Závěr závěrečné slovo a rozloučení za tónu varhan - Marie Šertáková

----------------------------------------------------------------------------------------------------

S ČČK SMOLNICE pořádá zájezd do divadla v Mostě „BLBEC  K VEČEŘI “ (komedie) 30.5.2016. Odjezd ze Smolnice od autobusové zastávky v 17.30 hodin. Vstupné DŮCHODCI   100,- Kč  Ostatní   170,-Kč. Přihlášky u paní Kučerové a Pidrmanové

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Smolnice, které se bude konat v pondělí   6. června 2016 od   18.00 v zasedací místnosti OU.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

V neděli 8.5.2016 v 16 hodin v Kostele sv. Bartoloměje ve Smolici - Jarní koncert pěveckého sboru KVÍTEK Louny - Sbormistr Lenka Petržilková - MISSA BREVIS - Zdeněk Lukáš
a dále zazní pestrý repertoár od duchovní hudby až po spirituály

---------------------------------------------------------------------------------------------------

V neděli 7.5.2016 v 16 hodin bude v kostele sv. Bartoloměje JARNÍ KONCERT smíšeného pěveckého sboru KVÍTEK

----------------------------------------------------------------------------------------------------

MS ČCK Smolnice pořádá MÁJOVÉ POSEZENÍ v KD Smolnice 7.5.2016 od 19 hod. K tanci a poslechu hraje hudba pana Hory, občerstvení zajištěno. Vstupné 50 Kč
Srdečně jsou všichni zváni !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Změny ve svozových dnech na od voz odpadu z obce – POPELNICE

     Na základě rozhodnutí firmy Marius Pedersen dochází ke změně v odvozu odpadu z obce.

     Dle dosavadních svozových termínů provede firma Marius Pedersen  svoz komunálního odpadu dne 15. 2. 2016,
následující odvoz uskuteční až  10. 3. 2016, vzhledem k tomu, že mezi svozy bude velká prodleva,mají občané možnost si na OU ve Smolnici 
zdarma vyzvednout bílé pytle pro svoz komunálního odpadu v objemu  popelnice.

     Tyto pytle mohou občané přistavit k nádobám a budou svezeny . Občané v den svozu  10.3.2016 mohou připravit k odvozu i jakékoliv jiné pytlevše  firma Marius Pedersen sveze.

Harmonogram svozu

Odpad                                                                                                         svozový den

Směsný komunální odpad (popelnice)                                             sudý čtvrtek (odpoledne)

10.3.2016 2.6.2016 25.8.2016  17.11.2016
24.3.2016  16.6.2016 8.9.2016 1.12.2016
7.4.2016 30.6.2016 22.9.2016 15.12.2016
21.4.2016 14.7.2016 6.10.2016 29.12.2016
5.5.2016 28.7.2016  20.10.2016  
19.5.2016 11.8.2016 3.11.2016  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ítání občánků:v sobotu 26.3. přivítáme 6 nových občánků narozených v roce 2015

Vítání bude v KD od 14.30 hodin

-----------------------------------------------------------------------------------------------

26.3.2016 v 16 hodin se uskuteční Velikonoční koncert STABAT MATER v kostele ve Smolnici  plakát
RIO CUM AMORE – KATERINA ŠTOLOVÁ, MARTINA PODANÁ,MIROSLAV SOCHR
HOSTÉ – BLANKA KONÁKOVÁ A MILOSLAV WAINER – HOUSLE  ALENA KRAMEROVÁ – VIOLONCELLO, VÍT POŠMURNÝ - VIOLA  MILOSLAVA KERNEROVÁ – PREDNES

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení občanům.

Z důvodu malování  v budově obecního úřadu
bude omezen provoz  úřadu v týdnu od 1.2-5.2.2016.
Středa 3.2. – pátek 5.2. 2016  ZAVŘENO.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení Pošty partner ve Smolnici
PÁTEK 29.LEDNA ZAVŘENO

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Termíny svozu popelnic v závěru roku 2015 a začátek  2016
termín odvozu:  28.12.2015
                                4. 1.  2016
                               18.1.  2016

A dále pak pravidelně každých čtrnáct dní (vždy lichý týden)
1.2.,15.2.,29.2.,14.3.,28.3.,11.4.,25.4.,9.5.,23.5.,6.6.,20.6.,4.7.,18.7.,1.8.,15.8.,29.8.,
12.9.,26.9.,10.10.,24.10.,7.11.,21.11.,5.12.,19.12.,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROSTOR NA ODKLÁDÁNÍ BIOODPADU POD OCELOKOLNOU

BUDE OD 1.12.2015 UZAVŘEN.

Je možné si na OU domluvit otevření a odpad na skládku odložit.

 • Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

  V celé obci Smolnice nepůjde elektřina  dne 8.12.2015  od 7.30   -  16.00 hodin

 • Pozvánka ve veřejné zasedání zastupitelstva obce Smolnice,které se koná ve středu 9.12.2015 v   zasedací místnosti OU,začátek v 18.00 hodin
  program : 

          *  Návrh rozpočtu na rok 2016
  • Rozpočtové opatření
  • Příspěvek na LPS Louny
  • Prodloužení vodovodního řádu v lokalitě Smolnice západ 
  • Převedení plynoměru v malém sále KD na obec
  • Oprava studny u Šlégrů, kontrola studny u Vecků a u mandlu
  •  Informace starosty
  • Diskuse a závěr
 • 5.12.2015 VE 14,30 - ADVENTNÍ MŠE SVATÁ v Kostele sv.Bartoloměje ve Smolnici - Program
 • 14.11 (změna z 7.11) - Zádušní džezový koncert - v 16.00 hodin na faře č.p.1 ve Smolnici - NOSTALGIE JAZZ QARTET - Miroslav Wainer, Pavel Dvořák, Štěpán Clouba, Jiří Nerad a hosté - pořádá Spolek pro obnovu kostela sv.Bartoloměje
 • 20.11.2015 -ZÁJEZD DO DIVADLA V MOSTĚ
  Obec Hříškov pořádá zájezd na muzikál Zpívání v dešti. Odjezd ze Smolnice, autobus zdarma, cena vstupenky 100,-Kč. Přihlaste se co nejdříve na OU ve Smolnici - kultura
 • 21.11.1015 v 16 hodin - kostel sv. Bartoloměje ve Smolnici - Koncert ke dni boje za svobodu a demokracii - Pěvecké sdružení Vox Cantabilis - pořádá Spolek pro obnovu kostela sv.Bartoloměje
 • 28.11.2015 - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU VE SMOLNICI (vánoční trhy,ohňostroj,koledy) - kultura
 • 1.10.2015 - Digitalizace katastru - úřední deska

 •  27.10.2015 v 17.00 hodin proběhne vzpomínková akce a kladení věnce u pomníku padlých v obci.
 • 31.10.2015 - Lampionový průvod
  MS ČČK SMOLNICE a Obec Smolnice pořádají v sobotu 31.10.2015 LAMPIONOVÝ PRŮVOD. Sraz v 17.00 hodin na začátku obce směrem na Toužetín. Průvod projde obcí za doprovodu hudby J. Laksy. Před kulturním domem bude výstava ozdobených dýní, táborák a opékání buřtů.
  Dýně se odevzdávají v 16.00 hodin před kulturním domem. - kultura

 • V říjnu 2015 bylo započato s opravou střechy na budově školy,provádí firma STAVUM Louny
 • 11.8.2015 - O nebezpečné situaci na R7- V Událostech z regionů informovala ČT1 o silnici R7 - informace
  Jednání o výjezdu ze Smolnice na R7 - 
  úřední deska

Smolnice v proměnách času  - srpen 2015
Vážení,

v srpnu 2015 pořádá Spolek  pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici výstavu s názvem „Smolnice v proměnách času“.

Obracíme se opět na Vás se žádostí o zapůjčení vhodných materiálů:

 • staré i nové fotografie domů, hřišť, koupaliště, rybníky
 • obecní slavnosti, plesy, pouti, kostel, bývalé hostince
 • obrazy a pohlednice, kde je Smolnice
 • výstřižky z novin

Budeme rádi za všechny materiály i nápady, které nám pomohou výstavu zrealizovat a mladší generaci ukázat, jaké to v obci bylo dříve.

Děkujeme – Jiřina Bartlová 606641650

 

 

Dopravní obslužnost ze Smolnice zajišťuje firma Dopravní podnik města Mostu (do 1.1.2015)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpady v roce 2014 - ceny za odvoz odpadu

trvale bydlící..............nádoba  60 litrů za 750 Kč za jednu nádobu

                 .............. nádoba 80 litrů za 950 Kč

                 ...............nádoba 120 litrů za 1150 Kč

K poplatku za nádobu se účtuje ještě poplatek 50 Kč za každou osobu žijící v domácnosti.

Dále budou k dispozici pytle k jednorázovému odvozu za 55 Kč.

chalupáři..................300 Kč + libovolný počet pytlů, nebo celoroční odvoz za 800 Kč

Každý obdrží do domácnosti ZDARMA pytle na třídění plastů z domácnosti ( lahve od saponátů, plastové pytle atd,..) a nápojových kartónů ( mléko, džus,...). Pytle jsou řádně barevně označené a popsané co lze do nich ukládat. Pytle ukládejte do nově postavené sběrny tříděného odpadu, která je umístěna naproti Jednotě. Na každý žlutý pytel doplácí Obecní úřad 4 Kč, oranžové jsou zdarma.

Připomínáme, že plastové popelnice převzaté na Obecním úřadě ve Smolnici jsou majetkem firmy Likor a obec za ně platí měsíční pronájem.Proto je nutné používat převzaté plastové nádoby a nechat si je firmou řádně označit. V roce 2008 došlo k označení popelnic firmou LIKOR. Zanikly roční nálepky, jednorázové visačky jsou nahrazeny jednotlivými pytli. V případě přestěhování je povinné popelnici vrátit Obecnímu úřadu ve Smolnici. 

Věříme, že si všichni občané disciplinovaně předplatí celoroční odvoz komunálního odpadu. Ti, kteří se rozhodnou i nadále porušovat princip vzájemné solidarity a odpad neplatit, budou obcí v součinnosti s LIKOREM vyzváni k prokázání způsobu likvidace jejich komunálního odpadu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení občanům - platnost od 1.1.2014

Obec Smolnice uzavřela s firmou Marius Pedersen a.s. smlouvu na zajištění sběru, odvozu a odstranění komunálního odpadu a nebezpečného odpadu v areálu sběrného dvora města Loun a provozování zpětného odběru elektrozařízení ve sběrném dvoře města Loun.

Firma Marius Pedersen zajistí pro občany Smolnice  ukládání nebezpečných složek komunálního odpadu, velkoobjemového odpadu, pneumatik a odpadu ze zeleně. Tento odpad mohou ukládat všichni občané po předložení průkazu totožnosti, kteří mají trvalý pobyt v obci Smolnice.

Sběr bude uskutečňován ve sběrném dvoře města Louny a to:

Pondělí - pátek  8:00 - 18:00

Sobota - neděle 10:00 - 17:00

Druhy odpadu:

Objemný odpad:
- je odpad, který se svým rozměrem nevejde do popelnice. Občané mohou ZDARMA odvézt 200kg odpadu na osobu a rok. Patří sem - nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, dveře, WC, umyvadla, dřevo, keramika, plast, odpady ze zeleně, zahradní odpad, pneumatiky od aut ( 4 ks / 1 osoba a rok)

Elektrozařízení  - televize, lednice, sporáky apod.

Separovaný odpad - papír, sklo, lepenka, kovy, plast

Nebezpečný odpad - léky, chemikálie atd.

Toto vše je pro občany Smolnice ZDARMA:

Do limitu NESPADÁ - stavební a demoliční odpad a střešní krytiny

Bližší informace na OÚ ve Smolnici