Tělovýchovná jednota, stolní tenis a cvičení žen Smolnice

Oddíl stolního tenisu

Sportovci - Oddíl stolního tenisu - oddíl vykazuje výborné sportovní úspěchy. Výsledky a zápasy dokumentuje regionální tisk.

Letos se podařilo uskutečnit významnou sportovní podívanou stolenětenisovou exhibici bývalých mistrů stolního tenisu Jindřicha Pánka a Milana Orlowského.

Aktivní skupina žen

Ve Smolnici je aktivní skupina žen cvičících pravidelně ve čtvrtek aerobic a v létě pravidelně pořádají cyklistické výjezdy po okolí. V minulých letech organizovaly několik akcí. Velký ohlas měla například výstava o historii obce Smolnice v roce 2006. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a zajištění této výstavy.