Současnost

Rozvoj obce 2015

Oprava střechy na škole
V říjnu 2015 bylo započato s opravou střechy na budově školy,provádí firma STAVUM Louny

Oprava schodů v kostele

Betlém v kapličce

Oprava školy podzim 2015

Oprava střechy školy

 

Na těchto stránkách najdete iformace a fotky o tom, co se v naší obci udělalo, opravilo a vylepšilo. Jednotlivé práce jsou vloženy do roku, kdy vznikly nebo proběhly.