Rozvoj obce 2015

Rozvoj obce 2015

Oprava střechy na škole
V říjnu 2015 bylo započato s opravou střechy na budově školy,provádí firma STAVUM Louny

Oprava schodů v kostele

Betlém v kapličce

Oprava školy podzim 2015

Oprava střechy školy