Rozvoj obce 2012

29.října napadl v tomto roce první sníh. Těžký sníh pak polámal mnoho větví na stromech ve středu obce.

 

V letošním roce bylo dokončeno nové hřiště za ocelokolnou, které již brzy bude sloužit všem občanům obce.

Byla dokončena oprava přístavku vedle budovy obecního úřadu, který je teď kompletně opravený.

Rok 2012

V roce 2012 zničila vítr památnou lípu u silnice k Toužetínu, která stála v obci nejméně 200 let. Na jejím místě byla znovu vysazena nová mladá lípa.

Co všechno se změnilo v naší obci od roku 2007

Zrekonstruovaná zasedací místnost obecního úřadu a opravení střecha a přístavba, kde se v současnosti nachází kadeřnictví.

 

Sběrné kontejnery jsou hojně využívány. Podlaha na malém sále kulturného domou, nové topení a okna slouží především sportovcům a setkání občanských spolků.

Nově opravené komunikace v obci - např.od Vecků ke Kabourkům, dále od Vachitů k Vernerům a také nový chodník v parku k Burešům.

 

Bezpečnou rychlost při průjezdu obcí hlídá instalovaný radar.

V posledních letech se také rozšířila nabídka kulturních a společenských akcí pro naše občany. Kromě zavedených se objevily nové kulturní akce pořádané Spolkem pro záchranu kostela sv.Bartoloměje, který se mimo jiné podařilo obci  Smolnice v loňském roce získat do vlastnictví. Díky tomu se kostel průběžně rekonstruuje a dnes voní novotou. I když kostel potřebuje další opravy, zejména fasády, je naprosto k nepoznání od toho jak vypadal ještě před pěti lety.

Mezi další kulturní akce vzniklé nebo obnovené v posledních letech můžeme zařadit Pálení čarodějnicMasoputsní průvod obcí pořádaný Sdružením dobrovolných hasičů Smolnice, nebo Lampionový průvod. Pravidelně se pořádají taneční odpoledne s Pichlavankou, které pořádá spolek Stráneme s humorem. Podrobné informace o fungování obecních spolků ve Smolnici najdete na těchto stránkách v sekci Obecní spolky.

Obec organizuje dvakrát do roka svoz objemného a nebezpečného odpadu.

 

Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje ve Smolnici organizuje dobrovolnou sbírku a různé kulturní akce, jejichž výtěžek putuje na opravu smolnického kostela. Pokud máte zájem přispět tomuto spolku, můžete tak učinit  převodem na bankovní účet : 203178802 / 0300, variabilní symbol je 4935618871.