Rozvoj obce 2011

Rozvoj obce v roce 2011

V srpnu 2011 přejde do vlastnictví obce několik křížků a další drobné architektury:

křížek Panny Marie u kostela sv.Bartoloměje ve Smolnici,křížek ke Hříškovu, křížek u Ransdorfů, křížek v poli k Brlohu, křížek u Čapků, křížek k Toužetínu, kaplička na návsi a Sv.Jan Nepomucký, který je v současné době restaurován. Více podrobností si můžete vyhledat na úřední desce 2011, kde bylo celé oznámení vyvěšeno 10.2.2011.

Krátce poté co byl křížek u kostela opraven byl opět v důsledku dopravní nehody naprosto zničen. Obec byl proto nucena křížek znovu opravit do dnešní podoby - viz předchodí foto.

V letošním roce je restaurována  dřevěná barokní socha sv.Jana Nepomuckého. Po dokončení restaurace bude socha navrácena do kostela sv.Bartoloměje ve Smolnici.

Letos byly vysázeny nové stromy u silnic v okolí Smolnice, další foto je ze zasedání zastupitelstva obce.

Před kulturním domem a v centru obce byla upravena zeleň

Dále byl opraven bývalý mandl obce, vedle obecní úřadu

Kulturní a společenské akce

Sportovní oddíl stolního tenisu vzorně reprezetuje naši obec. Každý rok se ve Smolnici konají rybářské závody.