Rozvoj obce 2010

Rozvoj obce v roce 2010

V roce 2010 se v naší obci uskutečnilo několik oprav a mnoho kulturních, společenských  i sportovních akcí, na jejichž pořádání se pravidelně podílí i několik místních spolků. Na podzim bylo zvoleno nové zastupitelstvo, starostou se opět stal pan Petr Šíma, který se v letošním roce dostal také do parlamentu České republiky.

Výsledky ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce ze dne 11.11.2010.

Na ustavujícím zasedání byl znovu zvolen jako starosta obce pan Petr Šíma. Místostarostou se stal pan Josef Vecko. Dále byl zřízen finanční a kontrolní výbor. Předsedkyní finančního výboru byla jmenována Ing.Jindra Šťastná, dalšími členy finančního výboru jsou Roman Čaj a Vladimír Verner. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Václav Ibl a jako členové kontrolního výbodu byli jmenováni Josef Roháč a Božena Bartošová. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce Smolnice: neuvolněný člen zastupitelstva 460,- Kč měsíčně, předseda finačního a kontrolního výboru 600,- Kč měsíčně a neuvolněný nístostarosta 8 000,- Kč měsíčně. Další podrobnosti můžete najít v sekci úřední deska 2010.

Stručný přehled několika oprav v naší obci v roce 2010

Například byly dokončeny celkové opravy exteriéru i interiéru místního obecního úřadu.

Na této fotografii se můžete podívat jak byly vyčištěny a zprovozněny propustě pod komunikacemi u kostela a u Hrbků. Tímto se eliminovalo ničení místních komunikací při přívalových deštích.

Došlo také k úpravě terénu kolem nové autobusové zastávky v centru obce.

Dále byla u rychlostní komunikace R7 instalována nová autobusová zastávka Smolnice. Dlouholetý problém obce, přetékající horní rybník, byl v srpnu 2010 odstraněn. Horní rybník byl propojen novou kanalizací s rybníkem středním. Celou akci uskutečnila firma Koudela Nová Ves za jeden den za výrazné pomocí dobrovolných hasičů naší obce.

Na návsi byly poraženy staré anemocné lípy a vysazeny nové stromy. Zároveň se obec pustila do příprav terénu pro nové hřiště za ocekolnou.

U kostela byl znovu postaven zbořený křížek a celkově upraveno prostanství před hřbitovem.

Po rozsáhlé opravě byl pomník padlých v blízkosti návsi obnoven do původní podoby. V září 2010 představila obec občanům historicky první vlajku, prapor a znak obce. Při slavnostním odpoledni vystoupilo pěvecké sdružení severočeských učitelů, orchestr pana Laksy z Loun a další. V důsledku špatného počasí se celý odpolední program musel přesunout do kulturního domu Smolnice.

Kulturní a společenské akce v roce 2010

Obec převzala v letošním roce 2010 kostel sv. Bartoloměje do svého vlastnictví. Kostel je zásluhou smolnického Spolku pro záchranu kostela sv. Bartoloměje již po interierové obnově v tak dobrém stavu, že se stal reprezentantem obce a zároveň centrem konání mnoha kulturních a společenských akcí. Několikrát do roka se zde také pořádají bohoslužby.

V obci Smolnice pořádá několik místních spolků v průběhu celého roku kulturní, společenské i sportovní akce. Další fotografie zachycuje oblíbený a hojně navštěvovaný lampionový průvod obcí, který pořádá místní sdružení Červeného kříže. Průvod vždy  končí v chovatelském areálu, kde je připraven oheň i občerstvení.

V březnu se obnovila tradice masopustního pochodu obcí, který uspořádali dobrovolní hasiči ze Smolnice.

Oddíl stolního tenisu ve Smolnici vzorně reprezentuje naší obec v krajském přeboru II.třídy. Tenisté si pochvalují zázemí, které jim obec poskytuje na malém sále kulturního domu.

Parta stárneme s humorem pořádá pravidelné, v širokém okolí populární, nedělní taneční odpoledne s Pichlovankou....a na schůzích místní skupiny Českého červeného kříže je vždy bohatý program..

Takhle to vypadalo v naší obci, když se stala vážná dopravní nehoda na silnici R7, která zastavila provoz a veškerá doprava byla téměř celý den odkloněna přes Smolnici a Brloh. ( 5.12.2010)