Rozvoj obce 2009

Co všechno se udělalo v naší v roce 2009

Rekonstrukce pomníku padlých do původní podoby, který byl slavnostně odhalen při Lampionovém průvodu.

Oprava kapličky v centru obce

Úprava bývalé skládky pod ocelokolnou, v prostoru je teď tráva, 14 vzrostlých stromů a mnoho keřů. a provedly se také úpravy terénu k vybudování nového hřiště.

Vestavba půdního prostoru a nová střecha nad kadeřnictvím v Obecním úřadě. Tím byla dokončena celková rekonstrukce budovy Obecního úřadu a vnitřních prostor.

Rekonstrukce autobusové zastávky - nová a stará zastávka

 

Vesnice roku 2009

Obec v celém uplynulém roce považovala za svoji prioritu úklid obce a údržbu zelených ploch, včetně hřbitova a jeho okolí. Krajský úřad Ústeckého kraje a Ministerstvo místního rozvoje nám za toto snažení udělily zelenou stuhu jako vítězi krajského kola v soutěži Vesnice roku České republiky 2009. S tímto oceněním je spojena i nezanedbatelná finanční odměna.Více podrobností o soutěži naleznete zde.

Dotace pro naši obec v roce 2009

Obec v letošním roce získala dotace:

- na dokončení opravy kapličky na návsi - 73 000 Kč od Ministerstva kultury.

- na opravu střechy na budově Obecního úřadu Smolnice - 300 000 Kč od Ústeckého kraje z prostředků obnovy venkova

- na zpracování Územního plánu obce Smolnice - 200 000 Kč od Ústeckého kraje z prostředků obnovy venkova.

 

Valná hromada Spolku pro záchranu kostela sv.Bartoloměje ve Smolnici

27.března 2009 se v zasedací místnosti Obecního úřadu Smolnice konala Valná hromada Spolku pro záchranu kostela sv.Batoloměje. Spolek projednával nová členství a zejména hospodaření na rok 2008.

Humanitární sbírka

Ve dnech 27. až 28.dubna se v naší obci uskutečnila humanitární sbírka oblečení, lůžkovin a nádobí ve prospěch sociálně slabých občanů. Sbírku pořádal Obecní úřad Smolnice ve spolupráci s Diakonií Broumov.