Rozvoj obce 2007

V září byla dokončena oprava místní komunikace v úseku od Vecků ke Kabourkům. Obec na tuto opravu získala dotaci ve výši 300 tisíc Kč. Celkový rozpočet na tuto akci je 604 tisíc Kč. Obec ze svých zrojů financovala 304 tisíc Kč.

 

Okolí před hlavním vchodem na hřbitov je již upravené. Udělalo se nové úložiště na odpady ze hřbitova. Připomenáme, že to slouží pouze pro odpady ze hřbitova a ne k ukládání odpadů našich občanů. Opravená je i odstavná plocha pro auta přijíždějící ke hřbitovu.

 

V červenci byly provedeny práce na horním rybníce. Z rybníka utíkala voda, a proto bylo nutné vybudovat nové kanalizační propojení mezi středním a dolním rybníkem. Zároveň byla provedena  oprava odtoku z prostředního rybníka.

Po dlouhodobých problémech s černou  skládkou při vjezdu do obce je dnes na místě kultivovaná plocha.

V Jednotě byla provedena generální oprava odpadů.

Společenská rubrika

Nejstarší občané v roce 2007 dovrší 90 let: paní Zuzana Součková.

V roce 2007 zemřeli tito občané Smolnice:

Krista Maroušková 74 let

Marie Matyášová 82 let

Anna Kernerová 97 let, nejstarší občanka Smolnice

Jindřich Sailer 80 let.

Nově narození občánci Smolnice v roce 2007:

Ondřej Funk, Karolína Valoušková, Václav Suk, Amálie Vernerová.

Šťastným rodičům blahopřejeme........................