Rozvoj obce 2008

Rekonstrukce zasedací místnosti OÚ

Na začátku tohoto roku byla provedena rekonstrukce zasedací místnosti obecního úřadu. Rekonstrukce zahrnuje celkovou výměnu podlahy, nové dveře a nábytek.

 

Takto vypadá zasedací místnost po rekonstrukci. Fotografie zachycuje jednání zastupitelstva z dubna 2008.

 

V lednu byly vykáceny stromy ve stráni pod farou.

Začaly úpravy nového hřiště pod ocelokolnou. V první řadě byly odvezeny betonové panely, které již mnoho let ležely na místě bez užitku.

Úprava prostor skládky a revitalizace pramene pod hřištěm.