Veřejná knihovnička

V autobusové zastávce ve Smolnici, v prostoru, kde byl umístěn veřejný telefonní automat, je veřejná knihovnička.

Provozní řád knihovničky:

1. Knihy jsou k dispozici všem.
2. Zapůjčení knih je bezplatné.
3. Knihu si můžete vypůjčit k příjemnému posezení venku i doma.
4. Uvítáme, pokud do knihovničky přinesete knihy, které doma vyřadíte.
5. Pokud Vás nějaká kniha velmi zaujala, je možné si ji nechat a nahradit ji jinou knihou, kterou do knihovničky přinesete.
6. Do knihovničky je možné umístit a půjčit si i CD (DVD).
7. I knihy ve veřejně přístupné knihovně si zaslouží slušné zacházení.
8. Přinesené knihy neponechávejte mimo prostor knihovničky.
9. Zjištěné závady a podněty k provozu knihovničky prosím oznamte na OU ve Smolnici.

Foto1, Foto2