Dozateplení KD

Bylo dokončeno zateplení kulturního domu ve Smolnici.
Prováděla firma  Radek Fořt, Cítoliby

Celkové náklady akce 1.140.921,- Kč.
Na tuto akci je čerpána dotace ze  SFŽP ve výši cca 500 tis Kč.