Cesta ke hřbitovu

Byl dokončen chodník ke hřbitovu.Prováděla firma LOSDON s.r.o Černčice.
Celkové náklady akce    350.747,- Kč, dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2017
ve výši 206.000,- Kč.

Chodník je 117 metrů dlouhý   a 1,3 m široký