Kultura 2014

 

Prosinec

Ve středu 24.12.2014 v 15 hodin se bude konat v kostele sv. Bartoloměje ve Smolnici
"Vánoční zpívání ve Smolnici"

Všechny srdečně zveme plakát
 

Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje ve Smolnici.

---------------------------------------------------------

 

V sobotu 6.12.2014 ve 14.30 se koná v kostele sv.Bartoloměje ve Smolnici ADVENTNÍ MŠE SVATÁ. Sloužit bude P.Cyril Kubánek. Všechny srdečně zveme.
Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje ve Smolnici.
-----------------------------------------------------------

 

 


V sobotu 13.12.2014 v 16.00 hodin se bude na statku čp.4 konat Adventní podvečer na statku. účinkovat budou : Taťjana Medvecká - umělecký přednes - výběr textů a veršů k adventnímu času a Igor Tausinger - klavír - klavírní improvizace k uměleckému přednesu. Z kapacitních důvodů je nutná rezervace na tel. 602971770 nebo mail hvrchlavska@volny.cz. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude použit na opravu kostala sv.Bartoloměje. Podrobný plakát

 

Listopad

V sobotu 22.listopadu se v kostele sv.Bartoloměje ve Smolnici uskutečnil koncert pěveckého sboru Roktet. Zazněla hudba od duchovních písní až po spirituály známých českých a světových skladatelů. Pořadatel Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje ve Smolnici.

V sobotu 1.listopadu 2014 se na faře uskutečnilo vystoupení hudebníků Nostalgie jazz quartet na smolnické faře č.p.1.

Září
V sobotu 6.září 2014 se ve smolnickém kostele sv.Bartoloměje konala část 5. mezinárodního festivalu Varhany znějící 2014, představující památné varhany. Varhany ve Smolnici představil organolog Štěpán Svoboda a varhaník Jakub Janšta. Pořádal Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje.

Červen
V sobotu 7.června 2014  se na statku č.p. 4 ve Smolnici uskutečnil VÝBĚR SLAVNÝCH SCÉN Z OPER ANTONÍNA DVOŘÁKA  A BEDŘICHA SMETANY, které zazněĺy v podání smíšeného sboru Harmonie – sbormistr Jiří Kurka, dětského pěveckého sboru CARMEN, ZUŠ Louny – sbormistryně Kateřina Štolová a Renata Friedlová.  Koncert doprovodili také sólisté – Kateřina Štolová, Jiří Kurka, Miroslav Sochr,  klavírní doprovod – Martina Podaná slovem bude provázet Karel Ploranský a Kateřina Tomšíková

Květen
V sobotu 31.května 2014 se ve Smolnici konal na víceúčelovém hřišti na Táborci Den pro děti. Pro děti i rodiče byl připraven bohatý program-představení s klaunem a kouzelníkem, soutěže pro děti, projížďky na koních, výtvarná dílnička i zdobení perníčků. Akci připravili Dobrovolní hasiči Smolnice a i díky krásnému slunečnému počasí se letošní dětský den vydařil.

V sobotu 17.května se v kostele sv.Bartoloměje ve Smolnici konala Mše svatá, kterou sloužil páter Cyril Kubánek.

Ve smolnickém kostele sv.Bartoloměje se v neděli 4.května uskutečnil od 16 hodin Jarní koncert pěveckého sboru Kvítek Louny a komorního sboru Romance z Ústí nad Labem s bohatým repertoárem od duchovní hudby až po spirituály. Akci pořádal Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje ve Smolnici.

Duben
V neděli 20.dubna se v kostele sv.Bartoloměje ve Smolnici konal Velikonoční pořad Cesta církevním rokem ve slovech a písních v podání pražského pěveckého sboru Sponte Sua.

Březen
V sobotu 29.března proběhlo na statku č.p.4 Setkání s hudebním skladatelem Zdeňkem Šestákem, které pořádal Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje.

 V sobotu 8.března 2014 se uskutečnil již 4. Společenský večer Spolku kostela sv. Bartoloměje na malém sále Kulturního domu ve Smolnici. K tanci a poslechu zahrál Miloslav Wainer, v programu vystoupily i studentky brněnské konzervatoře.

Únor
V sobotu 22.února se konal tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL, který pravidelně pořádá MS ČČK Smolnice v kulturním domě Smolnice. I letos byl velký sám kulturního domu zaplněný do posledního místečka.

Leden
V sobotu 4.ledna se ve smolnickém kostele konal NOVOROČNÍ KONCERT ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ Jakuba Jana Ryby. Slavnou mši provedl Chrámový sbor Václav ze Staré Boleslavi, spolu s Pěveckým sborem Harmonie a komorní smyčcový orchestr Chrámového sboru, pod vedením sbormistrů Marie Nohynkové a Jiřího Kurky.