Kultura 2013

Prosinec

24.prosince jsme se opět setkali na vánočním zpívání v kostele sv. Bartoloměje ve Smolnici, kde jsme si již potřinácté zazpívaly koledy a užily sváteční atmosféru. 

V sobotu 14.12.2013 se ve smolnickém kostele sv. Bartoloměje konala Mše svatá, kterou vedl páter Cyril Kubánek.

Listopad

V sobotu 30.listopadu se ve Smolnici konalo u obecního úřadu Rozsvícení vánočního stromu spojeného s oblíbeným vánočním trhem. Po rozsvícení vánočního stromu vystoupil pěvecký sbor Trio Cum Amore. Akce byla zakončena slavnostním ohňostrojem.

V sobotu 16. listopadu 2013  se uskutečnil v kostele sv. Bartoloměje ve Smolnici  Koncert na oslavu 17.listopadu pěveckého sboru Harmonie pod vedením sbormistra J.Kurky. V programu koncertu zazněla hudba  Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka,  Františka Škroupa, Leopolda Zvonaře a dalších

V sobotu 2.listopadu si návštěvníci mohli poslechnout  koncert Nostalgie Jazz quartet, který se konal na  faře čp.1 ve Smolnici. V příjemném prostředí fary zazněly  instrumentální a vokální standardy, latin jazz a blues.

V sobotu 2.listopadu 2013 se konala v kostele sv.Bartoloměje ve Smolnici u příležitosti SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH a PAMÁTKY  ZESNULÝCH  Mše Svatá. Mši sloužil páter Cyril Kubánek

Říjen

V sobotu 26.října 2013 ve Smolnici konal oblíbený Lampionový průvod. Průvod prošel obcí od silnice směrem na Toužetín a skončil na prostoru za autobudovou zastávkou u obecního úřadu, kde si návštěvníci mohli užít táborák, opékání buřtů a výstavu ozdobených dýní. Pořadadtelem akce je Obecní úřad Smolnice a místní sdružení ČČK Smolnice.

Září

V neděli 8.září 2013 se v kostele sv.Bartoloměje konala slavnostní mše, kterou sloužil biskup Václav Malý, který již podruhé po dvou letech zavítal do naší obce.

V sobotu 7.září se v kostele sv.Bartoloměje konal koncert  Komorního souboru pražské Lorety Societas Musicalis. V programu zazněla i duchovní hudba baroka.

Srpen

Od pátku 23.sprna do neděle  25.srpna se na statku čp.4 konala výstava s názvem Oděvy našich prarodičů. Výstavu pořádal Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje ve Smolnici.

Červenec

V sobotu 20.července se na statku čp.4 uskutečnil narozeninový koncert jazzového uskupení Nostalgie M.Wainera. Jako hosté vystoupili Big-Band M.Bitnera, jazzová vokalistka Lenka Faustová, Ročovský sbor Karla Chlouby a zpěváci Kateřina Štolová a Renáta Friedlová. Program na závěr doplnila pantomima Antonína Novotného. Vstupné bylo dobrovolné, výtěžek bude použit na opravy kostela.

Červen

V sobotu 8.června se uskutečnil v kostele sv.Bartoloměje ve Smolnici Varhanní koncert, na kterém zahrála na varhany Marie Šestáková a zazpíval Petr Sejpal. Pořádal Spolek pro záchranu kostela.

V sobotu 1.června uspořádala obec Smolnice, dobrovolní hasiči a ČČK Smolnice Dětský den. Akce se měla původně konat na novém víceúčelovém hřišti,ale kvůli vytvrvalému celodennímu dešti se musela přesunout do kulturního domu.  

Květen

V neděli 5.května 2013 se uskutečnil Jarní koncert pěveckého sboru Kvítek z Loun pod vedením sbormistryně Lenky Petržilkové.

V sobotu 4.května 2013 se konala od 14.30 hodin v kostele sv.Bartoloměje Mše Svatá, kterou sloužil páter Cyril Kubánek.

Duben

Koncert chrámového sboru Václav

V sobotu 6.dubna se v kostele sv.Bartoloměje ve Smolnici konal koncert chrámového sboru Václav ze Staré Boleslavi a pěveckého sboru Harmonie. Sváteční slovo přednesl Luboš Eger.

Únor

Třetí společenský večer Spolku
V sobotu 23.února se na malém sále kulturního domu ve Smolnici konal Třetí společenský večer Spolku svatého Bartoloměje, který již po několik let pořádá v naší obci kulturní akce a z jejich výtěžků  a evropských dotací postupně opravuje zdejší kostel. K tanci a poslechu zahrál Miloslav Wainer.

Dětský karneval
V sobotu 16.února se v kulturním domě ve Smolnici konal Dětský karneval. Oblíbená akce pro děti i dospělé začala jako obvykle ve 13:30. Karneval je vždy doprovázen bohatým programem pro děti, občestvením a spoustou hudbu k poslechu i tanci.

Hasičský ples
Sdružení dobrovolných hasičů uspořádalo již tradiční Hasičšký ples, který se konal v kulturním domě ve Smolnici v sobotu 16.února. Na plese hasičů je bohatá tombola zaručena.