Kultura 2012

Prosinec

V sobotu 15.prosince se v kostele sv.Bartoloměje ve Smolnici konala Svatá mše. Mši sloužil páter Cyril Kubánek.

V sobotu 1.prosince byl v 16.3o za přítomnosti velkého počtu občanů, prodejců knih, keramiky žáků ZŠ v Panenském Týnci, svícnů a doprovodu výborných muzikantů pana M.Laksy rozsvícen smolnický vánoční strom. Akce, která se pořádá Na Smolnici již desátým rokem navštívilo opět více lidí než před minulými lety. Spokojenost byla všeobecná, včetně dobrého občerstvení. Děkujeme též za pomoc místním hasičům a panu Haškovi za obstarání ohňostroje.

Ve stejný den, tedy v sobotu 1.prosince se od 16.hodin konal na statku č.p.4 Adventní podvečer, který byl naplněn přednesem básní českých klasiků v podání herečky Taťjany Medvecké. Přednes básní doprovázel klavírem Igor Tausinger. Akci pořádál Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje ve Smolnici.

Listopad

V pondělí 26.listopadu se  v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnila valná hromada Místního sdružení Českého červeného kříže ve Smolnici. Součástí valné hromady byla také přednáška na téma první pomoc.

V sobotu 17.listopadu se v kostele sv.Bartoloměje uskutečnil koncert pěveckého sdružení z Jirkova Vox Cantabilis jako koncdert k oslavě Dne boje za demokracii.  Návštěvníci se mohli poslechnout zejména skladby renesanční a barokní hudby. Akci uspořádal spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje.

V sobotu 3.listopadu se na faře č.p. 1 konal jazzový koncert seskupení Nostalgie Jazz quartet. Odpolednímu posezení u kávy a poslechu standardních jazzových skladeb uvedl pan František Bureš. Akci uspořádal Spolek pro záchrani kostela sv.Bartoloměje.
    U příležitosti Svátku všech svatých a Památky zesnulých se v sobotu 3.listopadu v kostele sv.Bartoloměje konala mše svatá. Mši bude sloužil Cyril Kubánek.

Říjen

V sobotu 27.října se uskutečnil již tradiční a zejména dětmi oblíbený Lampionový průvod, který organizuje místní Červený kříž. Průvod doprovázela na cestě po Smolnici dechová hudba J.Laksy. Průvod došel do areálu chovatelů, kde si zájemci mohli opékat buřty a zároveň si prohlédnout výsledky soutěže O nejkrásnější dýni.

Podrobnosti o důchodové reformě se mohli naši občané dovědět ve středu 24.října na přednášce o problematice nové důchodové reformy. Akce se konala v zasedací místnosti Obecního úřadu Smolnice.

V sobotu 6.října se od 16. hodin uskutečnil v kostele sv.Bartoloměje koncert české hudby 18.a 19.století. Vystoupilo lounské Trio Cum Amore - Kateřina Štolová, Miroslav Sochr a Martina Podaná.

Září

V sobotu 22.září se uskutečnil v kostele sv.Bartoloměje Benefiční koncert, který začne v 16 hodin. Vystoupí Ondřej Lébr na housle, v doprovodu varhan Jana  Steyera. Na programu byly připraveny skladby od B.M.Černohorského, J.S.Bacha, A.Corelliho a T.Vitalliho.

Srpen

V sobotu 25.srpna se konala ve Smolnici každoroční  Bartolomějská pouť. Letos kromě nezbytného zábavného programu se mohli občané v kostele zúčastnit  slavnostní mše, nebo si odpoledne zpříjemnit na historickém statku čp.4 prostřednictvím  koncertu komorního flétnového souboru Syrinx v doprovodu Marie Šestákové. V areálu statku pak byla ještě možnost prohlédnout si výstavu prací kameníka a sochaře Dalibora Šebesty.

Červenec

Zrestaurovaná socha sv.Jana Nepomuckého je opět k vidění v kostele ve Smolnici

Zrestaurovaná socha sv.Jana Napomuckého je od 20.července 2012 k vidění v kostele sv.Bartoloměje ve Smolnici. Návštěvníci kostela si ji mohou kdykoliv prohlédnout při koncertech i jiných kulturních akcích pořádaných Spolkem pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici.

Vyjádření starosty obce Petra Šímy k restauraci sochu sv.Jana Nepomuckého

Dovolte mi, abych Vás s potěšením informoval, že po  dlouhé, desítky let trvající zkáze dřevěné barokní  sochy sv.Jana Nepomuckého, umístěné v kapličce na návsi obce Smolnice, se podařilo od oslovených podporovatelů opravy sochy shromáždit takovou  sumu finančních prostředků, která  umožnila opravu sochy.
Chtěl bych poděkovat všem těm, kteří vyslyšeli mojí osobní výzvu a svojí finanční podporou  se významně podíleli na opravě a zachování sochy budoucím generacím.
Poděkování patří především - bratři Lukášovi Smolnice, Ing.Václav Čech Smolnice, Altryss-Čaj, Nedvěd Most, dále Márius Pedersen, Eltodo, Ing.Jindra Šťastná Smolnice, Čapkovi Praha, Stavum Louny, Trch-Chaloupek, Ing. Škramlík Žatec.

Socha byla zrestaurována  restaurátorkou MgA.Markétou Kynclovou.
 
Petr Šíma starosta obce Smolnice


V pátek 6.7.2012 se ve Smolnici konaly 25.výroční rybářské závody. Soutěž byla rozdělena na kategorii pro dospělé a dětské rybářské závody.  Startovné pro dospělé činí 400 Kč, pro děti 150 Kč.

Červen

V sobotu 2.června se v průběhu celého dne konaly oslavy 125.výročí založení dobrovolného hasičského sboru ve Smolnici. Nejdříve prošel obcí za doprovodu dechovky slavnostní průvod hasičů. Odpoledne následovala zejména zábava pro děti - trampolína a skákací hrad, nebo ukázky práce hasičů při požárech, hašení pěnou a jiné. V 16 hodin pak byli oceněni dlouholetí členové dobrovolných hasičů. Večer završila bohatý celodenní program taneční zábava pod širým nebem na návsi.

Březen

V sobotu 31. března se v kostele sv. Bartoloměje uskutečnil koncert chrámového sboru VÁCLAV ze Staré Boleslavi vedený sbormistryní Marií Nohýnkovou a také pěveckého sboru HARMONIE pod vedením sbormistra Jiřího Kurky.

Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v sobotu 17.března odpoledne maškarní masopustní průvod obcí, který po hudební stránce doprovodil Plecháč a spol. Večer se v kulturním domě od 20 hodin konal Maškarní ples. K poslechu i tanci zahrála skupina Golf.

V sobotu 3.března se na statku čp.4 uskutečnila další akce z celoročního projetku Hudba ve Smolnici s názvem Hudba o čtvrté - od jazzu až k popu. Vystoupilo vokální trio TRITON - Kateřina Štolová, Renata Friedlová a Lenka Petržilková v klavírním doprovodu Jitky Sedláčkové. V programu se objevily jazzové a swingové skladby nebo muzikálové melodie. 

Únor

V sobotu 25.února se v kulturním domě ve Smolnici uskutečnil další ročník dětského karnevalu. Oblíbenou akci, na kterou se letos sjely děti z celého okolí, již tradičně uspořádalo místní sdružení Českého červeného kříže.  Večer se pak v kulturním domě konal tradiční Hasičský ples. Pro všechny byla  připravena bohatá tombola a vstupné je 100 Kč.

V sobotu 11.února se uskutečnil v malém sále Kulturního domu ve Smolnici Druhý společenský večer Spolku pro záchramnu kostela sv.Bartoloměje. K tanci a poslechu zahrál Mirek Kočárník a František Bureš, v programu vystoupili také studenti Pražské konzervatoře - tanečního oboru. Na každého čekala bohatá tombola.

Leden

28.ledna se na obecním úřadě konalo další Vítání nových občánků naší obce. Slavnostní řeč pronesl místostarosta obecního úřadu pan Josef Vecko, o kulturní doprovod v podobě přednesených básní se postaraly děti ze Smolnice.