Kultura 2011

Prosinec

Na Štedrý den se již po dvanácté odpoledne konalo Vánoční zpívání koled v kostele sv.Bartoloměje ve Smolnici. Jako pokaždé si mohli návštěvníci kromě pravé vánčoní nálady odnést také betlémské světlo.

Ve dnech 10. a 11. prosince se ve smolnickém kostele  konala Vánoční výstava, na které jste mohli vidět  předměty i tradice Vánoc do smolnického kostela ve dnech 10. a 11.prosince.  Při poslechu tradičních koled, které zahraje pan Bureš, se můžete se inspirovat ukázkou zdobení perníčků, sobotu od 15 do 16 hodin.

V neděli 4.prosince se ve smolnickém kostele uskutečnil koncert pěveckého sdružení z Jirkova Vox Cantabilis, který představil renesanční a barokní hudbu. Koncet uskutečníil

Listopad

Ve Smolnici začal v sobotu 26.listopadu letošní advent slavnostním rozsvícením vánočního stromu vedle obecního úřadu. Návštěvníci si mohli koupit tradiční výrobky, nechat si pomocí olova věštit nebo si koupit njaký výrobek dětí za ZŠ Panenský Týnec. Atmosféru vylepšilo díky koledám i dechový kvartet.

V neděli 20.listopadu se u příležitosti oslav Dne boje za demokracii konal koncert Ročovského pěveckého sboru v kostele sv.Bartoloměje. Koncert uspořádal Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje.

Říjen

V pátek 28.října uspořádalo Místní sdružení Českého červeného kříže již poněkolikáté lampionový průvod, který je oblíben hlavně mezi dětmi. Letošní rok se zúčastnilo hodně lidí a za doprovodu hudby J.Laksy prošel průvod vesnicí až do areálu chovatelů, kde se následně opékaly párky. Akci už tradičně doprovázela i soutěž o nejkrásněji ozdobenou dýni. 

Září

V neděli 4.září byl smolnický kostel sv.Bartoloměje znovu vysvěcen panem biskupem Václavem Malým. Mše svatá začala již v 10.hodin. Po mši a slavnosti svěcení kostela následovala beseda biskupa Václava Malého s občany, při které se občané mohli pokládat panu Malému své dotazy.

Srpen

V sobotu 13.8. se na statku čp.4 konalo Letní odpoledne, na kterém vystoupily Marie Šestáková a Magdalena Tůmová. Návštěvníci si mohly vyslechnout jejich připravený program hry na cembalo a flétnu. Po malé přestávce určené k občerstvení bylo možno zhlédnout pantomimu Igora Tausigera. Akci uspořádál Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje.

V sobotu 6.srpna se uskutečnil kvůli nepříznivému počasí odložený exhibiční hokejbalový turnaj. Akce se již podruhé konala na návci u rybníka a zahrát si mohl jakýkoliv tým.

Červenec

V úterý 5.července se na rybníku konal každoroční rybářský závod. 

V pátek a v sobotu 1. a 2.července se v areálu chovatelů konala každoroční výstava drobného zvířectva - králíků, slepic, holubů apod., kterou každoročně pořádají Chovatelé drobného zvířectva ve Smolnici.

Červen

V sobotu 25.června se na faře u kostela konala Zahradní slavnost, která vždy zpřístupňuje prostory zrekonstruované historické fary. Slavnost byla zahájena mší svatou v kostele. O hodinu později již začala hrát na farní zahradě skupina Bar-Bar Jakuba Nolla a návštěvníci si mohli vyzkoušet lukostřelbu pod vedením instruktora.

Květen

V neděli 22.května se ve smolnickém kostele uskutečnil koncert dětského pěveckého Kvítek z Loun. Akci pořádá Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje v rámci svého celoročného festivalu Hudba ve Smolnici. Výtěžek bude využit na opravy kostela.

V pátek 6.května se na stattku č.p.4  konal rockový koncert Jaroslava,Pavla a Daniela Bartákových, kteří se inspirují hudbou např. Erica Claptna nebo Jimiho Hendrixe. Pořadatelem je Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje ve Smolnici a výtěžek bude využit na opravy kostela.

V neděli 1.května se ve smolnickém kostele uskutečnil Prvomájový podvečer, při kterém si návštěvníci mohli vychutnat verše Máchova Máje v podání Radka Valenty. Atmosféru svátečního podvečera doplnila také hudba Antonína Dvořáka, J.S.Bacha a Ference Listza v podání Olgy a Pavla Černých. Akci pořádál Spolek pro záchranu kostela sv.Batoloměje ve Smolnici jako součást celoročního festivalu Hudba ve Smolnici.

Duben

V sobotu 23.dubna se v kostele sv.Bartoloměje ve Smolnici uskutečnilo Pásmo velikonočních písní a slova. Velikonoční písně zahráli a zazpívali Daniel Šimer na kytaru, Jiří Bidrman na klávesy, Alena Ciglerová a Lenka Urbanová - zpěv. Sváteční slova přednesl Luboš Egrt. Akci pořádal Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje a je součástí celoročního  festivalu Hudba ve Smolnici 2011.

Březen

V sobotu 26.března se uskutečnil již podruhé Masopustní průvod obcí, který organizují místní dobrovolní hasiči. Letošní průvod byl poznamenán nepříznivým chladným počasím. Večer se mohli občané pobavit na Maškarním plese v lukturním domě.

19.března se ve smolnickém kostele uskutečnil koncert Chorus Laneum Smíšeného pěveckého sboru z Lán sbormistra Vladimíra Doležala, sólisty opery Národního divadla v Praze. Koncert uspořádal Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje. Vstup byl dobrovolný, výtěžek bude využit na opravy kostela.

V neděli 6 .března vystoupilo na Wiehlově statku vokální trio Triton  - Kateřina Štolová, Renata Friedlová, Lenka Petržilková. Trio doprovázel na housle Miloslav Wainer a v klavírním doprovodu Jitky Sedláčkové. Akci pořádal Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje. 

Únor

V sobotu 19.února se na malém sále Kulturního domu ve Smolnici konala 3. přednáška z cyklu Historie Smolnice, tentokrát věnovaná českému architektovi Antonínu Wiehlovi, který je svou tvorbou provázán také se Smolnicí. Přednášel známý historik a kritik architektury Ing.arch. Zdeněk Lukeš, který působil jako děkan Fakulty architektury v Liberci a v Kanceláři prezidenta republiky. Zdeněk Lukeš na ukázkách pražských domů, paláců a muzeí nastínil vývoj české architektury druhé poloviny 19.století a navštěvníkům také ukázal jednotlivé realizace Antonína Wiehla uskutečněné v Praze. Akci uspořádal Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje ve Smolnici.

V sobotu 12.února se v kulturním domě Smolnice konal již tradiční Dětský karneval, který pravidelně pořádá místní sdružení Českého červeného kříže. I letos se na celé odpoledne zaplnil velký sál kulturního domu dětmi v maskách, které si užívaly bohatého programu, počínaje tancováním, soutěžemi  i bohatou tombolou. Večer se od 20 hodin konal Hasičský ples, který pořádalo místní sdružení dobrovolných hasičů. Všichni účastníci se mohli těšit na bohatou tombolu, k poslechu a tanci zahrála skupina Miniband.

5.února se v malém sále smolnického kulturního domu uskutečnil První společenský večer Spolku. K tanci a poslechu zahráli Mirek Kočárník a František Bureš, v programu se také objevila ukázka latinsko-amerického tance a návštěvníci se mohli v neposlední řadě těšit také na bohatou tombolu.

Leden

8.ledna se v kostele již tradičně uskutečnil Novoroční koncert pořádaný Spolkem pro záchranu kostela sv.Bartoloměje ve Smolnici. Letos si mohli návštěvníci vyslechnout Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby, kterou předvedli pěvecký sbor Harmonie, Smíšený sbor Kvítek, Chrámový sbor Louny a sbor ZUŠ Louny, za přispění sólového zpěvu Kateřiny Štolové, Renaty Friedlové, Miroslava Sochra a Jiřího Kurky. Celý koncert doprovázel Dechový orchestr ZUŠ Louny.