Kultura 2010

prosinec

Na Štědrý den se ve smolnickém kostele konalo již tradiční vánoční setkání všech, kdo si chtějí zpříjemnit slavnostní náladu, a to zpívání vánočních koled. Každým rokem návštěvníků přibývá a kromě zpívání si mohou také odnést betlémské světlo.

V sobotu 4.prosince se ve smolnickém kostele konal adventní koncert Ročovské pěveckého sboru pod vedením sbormistra Karla Chlouby. Akce je součástí hudebního festivalu, který pod návzem Hudba ve Smolnici pořádá v průběhu celého roku Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje ve Smolnici.

listopad

27.listopadu se již popáté konalo na prostranství u obecního úřadu slavnostní Rozsvícení vánočního stromu. Návštěvníci si mohli vyslechnout vystoupení dechového dua pánů Bureše a Kolčavy, koupit si vánoční ozdoby vyrobené dětmi, nebo se zahřát u občerstvení. Letos se také pouštěli lampionů štěstí s vánočními přáníčky smolnických dětí.

V sobotu 20.listopadu se konal v kostele sv. Bartoloměje ve Smolnici koncert K OSLAVĚ DNE DEMOKRACIE A SVOBODY – 17.listopadu. Pěvecký sbor HARMONIA pod vedením sbormistra Jiřího Kurky předvedl jako obvykle profesionální výkon. Sólistkami koncertu byly Lucie Nováková a Kateřina Kurková. Na závěr koncertu si posluchači se sborem zazpívali společně píseň sametové revoluce „Zítra budem dál“ – originál  We shall overcome Franka Hamiltona.

Ve čtvrtek 18.listopadu uspořádalo místní sdružení ČČK Smolnice přednášku na téma Zdravá výživa, která si mohli návštěvníci vyslechnout v zasedací místnosti obecního úřadu od 17 hodin.Přednášela Mudr.Renáta Špinková.

V neděli 14.listopadu se faře č.p.1 konal Zádušní jazzový koncert. Proti očekávání se sešlo téměř 40 návštěvníků, kteří si mohli u kávy poslechnout známé jazzové skladby, které zahrál na saxofon František Bureš v doprovodu klavíru Vladimíra Petržilky.

V neděli 7.listopadu se u příležitosti 100. výročí úmrtí Antonína Wiehla, architekta české novorenesance a  významné osobnosti smolnické historie, konala malá vzpomínková slavnost. Akce začala na hřbitově ve Smolnici a součástí programu byla návštěva exteriéru bývalé Wiehlovy vily, dále návštěva bývalého Wiehlova statku. Programem provázela Ing. arch Hana Vrchlavská. Celá akce se konala za podpory rodiny Vrchlavských, pani Bašusové, Spolku na záchranu kostela, sv. Bartoloměje ve Smolnici o.s. a Obce Smolnice.
     Informujeme, že v únoru 2011 se občané mohou těšit na třetí přednášku cyklu Historie Smolnice, věnované Antonínu Wiehlovi. Přednášet bude Ing.arch. Zdeněk Lukeš.

V sobotu 6.listopadu se na hřbitově uskutečnila Slavnost všech svatých a Památka zesnulých
s následnou pobožností za zemřelé. U této příležitosti se také konala Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje ve Smolnici. Sloužil P. Michal Kimák.

Ve dnech 6. a 7.listopadu se v areálu chovatelů konala chovatelská výstava holubů, slepic a králíků. Bohužel průběh akce byl poznamenán deštivým víkendovým počasím.  

říjen

Ve čtvrtek 28.října uspořádalo MS Červeného kříže Smolnice zejména dětmi oblíbený Lampionový průvod. Průvod prošel obcí za doprovodu hudby J.Laksy do areálu chovatelů, kde se mohli účastníci občerstvit u táboráku a opékání buřtů.  Dále si mohli návštěvníci v areálu prohlédnout krásně vyzdobené dýně v soutěži o nejkrásnější dýni.

16.října se v kostele ve Smolnici uskutečnil varhanní koncert Pavla Černého a mezzosopranistky Olgy Černé.  Přítomní návštěvníci si mohli poslechnout díla Ludwiga van Bethovena, Johanna Sebastiana Bacha, Ference  Liszta  a dalších. Kocert je součástí projektu Hudba ve Smolnici, který pořádá v průběhu celého roku 2010 Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje ve Smolnici.

září

V sobotu 25.září se uskutečnila v kulturním domě ve Smolnici Slavnost u příležitosti vzniku obecní vlajky a znaku. Bohatý program zahájil porjev starosty Smolnice Petra Šímy a vztyčení vlajky. Následoval koncert Pěveckého sdružení severočeských učitelů Most. Dále mohli návštěvníci zhlédnout vystoupení Hip hop break dance, taneční skupiny HD Louny. Celou akci obohatilo vystoupení kouzelníka, ale především také koncert dechové hudby Oharka.

11.září se v kostele ve Smolnici uskutečnil koncert Kateřiny Štolové a jejích přátel, který je součástí projektu Hudba ve Smolnici. Koncert klasické varhanní hudby v doprovodu zpěvu Kateřiny Štolové a tenoru Miroslava Sochra uspořádal Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje.

srpen

28.srpna se ve Smolnici konala každoroční Bartolomějská pouť. Součástí sobotního programu  byla nejprve mše v kostele, které se zúčastnilo kolem 30 lidí. Po mši se před farou světil obnovený  křížek. Následovala poutní cesta k druhému obnovenému křížku u silnice mezi Smolnici a Hříškovem, ovšem ještě v katastru obce Smolnice. Od 17 hodin pak byl ne statku u Vrchlavských koncert Ročovského pěveckého sboru a Session Blues Bandu pod vedením sbormistra K. Chlouby a za doprovodu sólového zpěvu Kateřiny Štolové.

14.srpna uspořádal Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje Letní klavírní koncert v podání Marie Šestákové, její dcery a Igora Tausingera. Na závěr koncertu mohli návštěvníci zhlédnout pantomimické vystoupení Igora Tausingera.

červen

26.června se v našem kostele uskutečnila Mše svatá, kterou sloužil P.Michal Kimák administrátor exc.Římskokatolické farnosti Zlonice.

26.června se na statku č.p. 4 u Vrchlavských uskutečnilo Společné posezení členů výboru spolku, zvoníků a jejich manželů, manželek a přátel, kteří nám pomáhají při obnově kostela. Hudební doprovod zajistil pan František Bureš a oblíbená CD.

Hudba ve Smolnici – První koncert tohoto cyklu se uskutečnil 12.června 2010 v našem kostela. Vystoupila zde  Marie Šestáková  na varhany a Vladislav Kozderka na trubku. Paní Šestáková je rodačka z Loun a vyvíjí koncertní činnost jako sólistka, komorní hráčka a jako varhanice i cembalistka spolupracuje s našimi předními umělci, různými orchestry a komorními soubory. Do obsáhlého repertoáru Marie Šestákové patří jak díla českých autorů, tak významných komponistů světových. Její koncert byl velkým zážitkem pro přítomné posluchače.  

V sobotu 5.června se konal v areálu chovatelů Dětský den pořádaný místním sdružením ČČK Smolnice. Pro děti byl připraven bohatý program včetně diskotéky a soutěžních her,ale také například občerstvení.

květen

23.května se v místním kulturním domě konala nejlepší exhibice stolního tenisu v podání legend českého stolního tenisu Jindřicha Panského a Milana Orlowského, kteří nejenom předvedli utkání plné tenisových lahůdek,ale utkali se v přátelském duchu také se členy místního oddílu. Akci uspořádala obec Smolnice ve spolupráci s místním oddílem stolního tenisu. 

22.května uspořádala Městská knihovna Louny a paní Hana Vrchlavská amatérské divadelní představení A modré z nebe byste nechtěli?, které předvedly studentky třetího věku na statku č.p.4.

15.května se ve smolnickém kostele konal koncert pěveckého sboru Harmonie, na kterém vystoupili sólisté Kateřina Štolová, Michaela Kurková a Miroslav Sochr za varhanního doprovodu Martiny Podané. Koncert uspořádal Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje. 

2.května se ve smolnickém kostele konal koncert pěveckého sboru Kvítek Louny.Návštěvníci si mohli poslechnout pestrý repertoár českých a moravských lidových písní a spirituály českých autorů 20.století. Akci uspořádal Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje ve Smolnici. Podrobnosti o jejich kulturních akcích najdete na těchto stránkách pod odkazem Obecní spolky.

duben

30.dubna se již tradičně konalo Pálení čarodějnic. Čarodějnice se slétly do nového Edenu, odkud se v průvodu vydaly do areálu chovatelů. Tam už čekal na všechny zúčastněné táborák.

 

17.dubna se konal v našem kostele sv. Bartoloměje koncert. Pěvecké sdružení VOX CANTABILIS JIRKOV se zařadilo do nejlepších pěveckých sborů, které u nás dosud vystoupily. Vyrovnanost hlasů i v nejtěžších skladbách (Sabat Mater), dynamika v provedení, jakož i intonace v nejtišších pasážích byla skutečně vynikající. Lze se jen těšit na jejich příští vystoupení. Koncert uspořádal Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje ve Smolnici.

3.dubna se ve smolnickém kostele konalo dramatické čtení pašijového příběhu prokládané varhanní hudbou Martina Hrdličky. Pašije přednesli členové Farního sboru Českobratrské círve evangelické v Lounech. Velikonoce v kostele pořádal Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje ve Smolnici.

březen

12. března se v naší vesnici uskutečnil Masopustní pochod, který se konal poprvé po dlouhých dvaceti letech. I když počasí příliš nepřálo, průvod masek spolu s koňským povozem a pojízdným občerstvením prošel celou Smolnicí. Ještě tentýž večer se pak v Kulturním domě Smolnice konal Maškarní ples. Celou akci pořádali dobrovolní hasiči ze Smolnice.

červen