Kultura 2009


Prosinec

24. prosince se již tradičně konalo Vánoční zpívání koled v kostele sv.Bartoloměje,které skvěle navozuje sváteční atosféru vánočních svátků.. Kostel byl zaplněn do posledního místa a účastníci si společně zazpívali známé koledy. Letos si mohli návštěvníci odnést také Betlémské světlo.

Listopad

28.listopadu se na prostranství za autobusovou zastávkou již počtvrté konalo slavnostní Rozsvícení vánočního stromu. Na začátku adventu si mohli naši občané poslechnout hudební program dechového tria pod vedením pana Bureše, nakoupit vánoční výrobky dětí ze základní školy v Panenském Týnci nebo zkusit odhadnout budoucnost pomocí lití olova. Akci pořádal Obecní úřad ve spolupráci se Spolkem na obnovu kostela sv.Bartoloměje.

14.listopadu se ve smolnickém kostele uskutečnil Koncert ke dni svobody a demokracie u příležitosti 20.výročí od pádu komunismu v naší zemi v roce 1989. Všem pro radost zazpíval pěvěcký sbor Harmonie pod vedením Jiřího Kůrky. Akci uspořádal Spolek pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici.

1.listopadu v neděli se konala Zádušní mše ke svátku všech svatých v kostele. Mši sloužil páter Michal Kimák a po ní následovala pobožnost za zemřelé na místním hřbitově. Akci uspořádal Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje ve Smolnici.

Říjen

27.října se konal již potřetí lampinový průvod organizovaný MS ČČK Smolnice. Tentokrát byl průvod zahájen slavnostním odhalením rekonstruovaného pomníku padlým v průběhu první světové války, který slavnostně odhalil starosta pan Petr Šíma. Průvod doprovázel soubor dechové hudby a nakonec se mohli všichni zúčastnit táboráku v areálu chovatelů, kde se také vyhlašovaly výsledky soutěže o nejkrásnější vydlabanou dýni. Účast byla letos opravdu hojná.

Srpen

29.srpna se na statku č.p.4 manželů Vrchlavských uskutečnil koncert Ročovského pěveckého sboru pod vedením sbormistra Karla Chlouby, který se konal u příležitosti Bartolomějských slavností. Ty již tradičně zahrnují Bartolomějskou pouť na návsi.

Červenec

25.července se na návsi Smolnice uskutečnil už druhý ročník hokejbaloého turnaje.

Červen

7.června se ve smolnickém kostele konal Benefiční koncert varhanisty Pavla Černého a mezzosopranistky Olgy Černé. V programu zazněl výběr z děl F.Mendelssohn-Bartholdy, A.Dvořáka, J.B. Foestera a W.A.Mozarta.

Květen

4.května se v zasedací místnosti Obecního úřadu Smolnice uskutečnila přednáška Ing.M.Svítka o zkušenostech s realizací a financováním  komunálních projetků v USA

3.května se u příležitosti Dne matek se ve smolnickém kostele konal koncert pěveckého sboru Kvítek Louny. Soubor předvedl pestrý repertoár české a moravské lidové písně.

Duben

30.dubna jsme v naší obci oslavili Pálení čarodějnic. Již tradičně prošel naší obcí průvod čarodějnic, po jehož skončení se na prostranství u Obecního úřadu konal veliký táborák.

11.dubna se v kostele sv.Bartoloměje konaly oslavy Velikonoc, jejíž součástí bylo dramatické čtení pašijového příběhu, prokládané původní varhanní hudbou Martina Hrdličky. Pašije přednesli členové Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Lounech.

Březen

22.března se v kulturním domě ve Smolnici konalo taneční odpoledne s Pichlovankou.

21.března se uskutečnil hasičský maškarní ples - tzv.Josefovská zábava.

Únor

22.února se konala taneční zábava s Pichlovankou.

21.února se konal již 51.dětský karneval pořádaný místní organizací ČČK. Sál kulturního domu Smolnice byl opět zaplněn do posledního místa. Na děti čekala spousta souteží, tance, zábavy a samozřejmě také bohatá tombola plná krásných hraček a sladkostí.

Ve stejný den se pak v kulturním domě uskutečnil tradiční Hasičský ples.

15.února se v malém sále kulturního domu ve Smolnici uskutečnila první přednáška z cyklu Smolnice ve středověku. Přednášku o historii naší obce vedl Mgr. Jan Mareš archivář Státního okresního archívu v Lounech a autor knihy o Smolnici. Přednášku pořádal spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje ve Smolnici.

7.února se po několika letech konalo Vítání občánků Smolnice. Místní sdružení ČČK ve spolupráci s Obecním úřadem Smolnice připravilo přivítání pro 14 dětí narozených ve Smolnici od roku 2006. Každé z dětí obdrželo plyšovou hračku, květinu a také knihu o historii Smolnice. Nové občánky symbolicky přivítal starosta Smolnice pan Petr Šíma, doprovod zajistily básně v přednesu žáků základní školy v Panenském Týnci.

Leden

10. ledna  se v kostele uskutečnil novoroční koncert pěveckého sboru Harmonie pod záštitou Spolku pro záchranu kostela sv.Bartoloměje ve Smolnici. Vstup byl dobrovolný a výtěžek bude použit na opravu kostela.