Kultura 2008

Prosinec

Na Štědrý den se již po několikáté konalo v kostele sv.Bartoloměje vánoční zpívání koled. Občané využili možnosti zpestřit si vánoční náladu a dorazili v opravdu hojném počtu a mohli tak přispět svým dobrovolným vstupné na další opravy smolnického kostela.

V sobotu 6.prosince se děti mohly pobavit na Mikulášské besídce pořádané místním ČČK Smolnice na malém sále kulturního domu. Výstup Mikuláše, čerta a anděla byl již tradičně doprovázen hudbou a různými soutěžemi pro děti.

4.prosince se uskutečnila dobrovolná brigáda na úklid kostela, kterou pořádal Spolek pro záchranu kostela sv.Bartoloměje.

Listopad

29.listopadu se již tradičně byl rozsvícen vánoční strom u obecního úřadu, který bude svítit po celou dobu vánočních svátků. Akci doprovázel doprovodný program např. odlévání olova a také prodej vánočnícvh výrobků dětí ze ZŠ Panenský Týnec.

12.listopadu se konala v zasedací místnosti obecního úřadu valná hromada ČČK Smolnice. Na zasedání vystoupila také dětská lékařka s přednáškou na téma "Dětské úrazy, první pomoc a prevence".

Říjen

28.října se v kulturním domě uskutečnil koncert Ročovského pěveckého sboru a zároveň slavnostní veřejná schůze k příležitosti 90.výročí založení samostatného Československa. Celou akci pořádal Obecní úřad Smolnice a Spolek pro záchranu a obnovu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici. Ročovský pěvecký sbor vystoupil pod vedením Ing.Arch. Karla Chlouby. 

25.října se uskutečnil již tradiční lampionový průvod, který pořádá místní organizace Českého červeného kříže. Účast občanů a především dětí byla hojná. Průvod končil v areálu chovatelů, kde byly pro děti připraveny buřty a pití. Letošní opékání bylo ještě doprovázeno soutěží o nejhezčí dýni.

Červen

14.června se konala v chovatelském areálu taneční zábava.

V červnu se již tradičně konal dětský den pořadaný místním sdružením hasičů. Pro děti byla opět přichystána spousta soutěží a zábavy. 

Květen 

3.května se konalo Májové posezení pořádané smolnickým Červeným křížem. Kulturní večer výtečně doplnila hudba pana Roháče a bohaté občerstvení.

Duben

30.dubna se konaly tradiční oslavy pálení čarodějnic. Naší obcí prošel slavnostní průvod čarodějnic všeho věku, od těch nejmenších až po zkušené kouzelnice.

20. dubna se v naší obci konal Benefiční koncert Okamžitého Filmového Orchestru Varhana Orchestroviče Bauera, doplněného Mikrochorem pod vedením sbormistra Lukáše Prchala. Vystoupili také sólisté Alice Bauer a Karel Loula. Pořadatelem koncertu je Spolek pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici. Vstupné je 150 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma. Peníze získané ze vstupného budou použity na rekonstrukci kostela.

Únor

24.února - Pichlovanka - odpolední tanec při dechovce, tentokrát karnevalový. Všichni jsou zváni, začátek je tradičně ve 14 hodin.

16.února se v kultuním domě ve Smolnici  uskutečnil jubilejní 50.dětský karneval, který pořádala místní organizace ČČK. Sál byl doslova přeplněný dětmi různého věku a také krásnými maskami, z nichž některé si můžete prohlédnout na fotografiích. Celé odpoledne probíhal bohatý program a na závěr mohly děti vyhrát v tombole spoustu hraček.

15.února se v kulturním domě konal tradiční hasičský ples s bohatou tombolou.

Leden

26.ledna se konal tradiční ples pořádaný místním spolkem myslivců.