Kultura 2007

Kulturní život v roce 2007

Prosinec

30.12.  Novoroční koncert Komorního kvarteta pana Fokta z Litvínova v kostele sv.Bartoloměje začíná ve 14 hodin.

24.12.  tradiční Zpívání vánočních koled v kostele sv.Bartoloměje. Začátek je v 15 hodin.

9.12.  V kostele sv.Bartoloměje se od 15 hodin uskutečnil advetní koncert Ročovského pěveckého sboru pod vedením Jiřího Kůrky.

8.12. ČČK  Smolnice pořádá pro děti Mikulášskou besídku na malém sále kulturního domu. Začátek je ve 14 hodin.

1.12.  Již tradičně jsme se v naší obci sešli, abychom slavnostně rozsvítili vánoční strom na návsi. Účinkoval i Pěvecký sbor z Ročova pod   vedením Karla Chlouby.

Říjen

28.10. Spolek pro záchranu a obnovu kostela sv.Bartoloměje ve Smolnici pořádal koncert Ročovského pěveckého sboru Karla Chlouby pod vedením sbormistra Jiřího Kůrky.

26.10. Český červený kříž uspořádal lampiónový průvod obcí a závěrečný táborák s pohoštěním pro děti zdarma. Průvod měl úspěch, protože se ho zúčastnilo hodně obyvatel naší vsi a zejména děti, pro které se stal vítanou atrakcí.

Září

30.9.2007  Pichlovanka zahájila v kulturním domě Smolnice pravidelné odpolední taneční zábavy. Konat se budou vždy v neděli jednou za měsíc. Začátek je ve 14 hodin. 

Srpen

Dne 25.8. 2007 proběhly oslavy 670. výročí založení obce Smolnice a tradiční pouť . V rámci této akce naše obec uspořádala i první Setkání smolnických rodáků, které se konalo v kulturním domě, kde si lidé mohli prohlédnout výstavu fotografií obce a jejích obyvatel z minulosti i současnosti. Každý smolnický rodák dostal pamětní stužku žluté barvy. V rámci oslav výročí se konal pochod obcí, doplněný možností prohlédnout si kostel sv.Bartoloměje a dále pak zdařile zrekonstruovaných staveb historického významu - bývalé fary a Wiehlova statku.
 

Červenec

27.7. se konal již poněkolikáté cyklistický závod historických kol na trase Smolnice - Višňová a zpět

6.7. až 7.7. - výstava drobného zvířectva - areál chovatelů

Červen

16.6. - oslavy 50.výročí založení ČČK Smolnice na malém sále kulturního domu.

2.6. - oslavy 120.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Smolnice. Akce se konala na návsi, kde bylo připraveno mnoho atrakcí  a soutěží  pro děti, večer pak zábava pro všechny věkové kategorie.

 

Květen

Pichlovanka - taneční odpoledne

Duben

Pichlovanka - taneční odpoledne

Pálení čarodějnic

Březen

3.3. - Hasičský ples

Zájezd do pražského divadla Karlín, pořádal ČČK

Pichlovanka - taneční odpoledne

Únor

Dětský karneval

Pichlovanka - taneční odpoledne

Leden

Myslivecký ples

Pichlovanka - taneční odpoledne