Kultura 2006

Kulturní život v roce 2006

akce v roce 2006

Proběhlé akce :

Leden:

* 20.1.2006 . Schůze spolku na záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici
* 21.1.2006 Myslivecký ples - Kulturní dům
* 22.1.2006 PICHLOVANKA-taneční odpoledne Kulturní dům

Únor:

* 6.2.2006 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Smolnice, zasedací místnost OU 18.00 hod
* 18.2.2006 Dětský karneval,začátek 13.30 hod,pohádkové představení,hudba,tombola

* 19.2.2006 PICHLOVANKA 14.00 hodin,velký sál KD

Březen

* Členská schůze Spolku pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici,10.3.2006
* Hasičský ples 18.3.2006,hrála hudba Sprint
* Pichlovanka 26.3.2006,začátek ve l4.00 hodin, velký sál KD

Duben

* Veřejné zasedání zastupitelstva obce Smolnice 3.4.2006,začátek v 19.00
* Jarní výlet pro děti na kolech-15.4.2006,odjezd ve 13.00,přihlášky v hostinci NAPROTI
* Zájezd do divadla v Teplicích 18.4.06,odjezd v 17.00 ze Smolnice,hraje divadlo Ypsilon Praha,(J.Lábus,M.Dejdar,P.Nový atd..),Cena vstupenky 150,-Kč Vinobraní Ypsilonky aneb dožínky operety. Přihlášky na OU.Pořádá ČČK.
* PICHLOVANKA 16.4.2006 - začátek v 16.00 - velký sál KD
* OTEVÍRÁNÍ RYBNÍKŮ VE SMOLNICI-Rybářské závody 22.4.2006 v době od 8.00 - 12.00

Květen

* Pichlovanka - velký sál KD
* Posezení s Pozdeňáky, pořádal ČČK, na malém sále KD

Červen

* 10.6.2006 Tradiční rybářské závody ve Smolnici. V ten den všem počasí přálo,bylo teplo a svítilo sluníčko. Závodů se zúčastnilo 48 dospělých rybářů a 17 dětí, celkem tedy 65 soutěžících.V dospělé kategorii zvítězil pan Verner z Toužetína a v kategorii dětí do 15 let Michal Adam z Teplic. Každý kdo ulovil alespoň jednu rybu, odnesl si hodnotnou cenu. Mezi cenami byly pruty, navijáky a další potřeby pro rybáře,nechyběly ani sladké odměny ,dorty a melouny a mnoho dalších cen.Pro posílení a občerstvení se podávala chutná dršťková polévka, kterou připravil pan Zdeněk Rychtář.Klobásy přímo z udírny podávala paní Jana Kadlecová a pan Vladimír Marek.Po ukončení závodů pozval všechny přítomné ředitel závodu pan Jiří Hejný na noční rybářské závody od 19.00 do 24.00 hodin, které se uskuteční koncem prázdnin.Celkem se ulovilo 55 velkých kaprů a mnoho menších ryb,celkem 139 kg ryb.
Atmosféra rybářských závodů

* 17.6. sobota, zájezd do ZOO Praha, pořádá hostinec"Naproti"

Záběry ze zájezdu ZOO Praha
Zájezd se vydařil ke spokojenosti všech i počasí přálo.

* 17.6. sobota, zájezd do Jižních Čech-Hoštice,Orlík,pořádá SDH
* 17.6. Taneční zábava -areál chovatelů ,začátek 20.30 hodin
* 24.6. Pochod okolím naší vesnice,Trasa pochodu Smolnice-Brloh(polní cestou -cyklistickou stezkou do Chlumčan, občerstvení v rybárně- Vlčí - Smolnice. Délka trasy cca 8 kilometrů. Sraz účastníků v 9.30 hodin u autobusové zastávky ve Smolnici. Srdečně zveme všechny příznivce dobré nálady všech věkových kategorií.
* 30.6. a 1.7.2006 Výstava drobného zvířectva areál chovatelů ve Smolnici, po dobu výstavy zajištěno občerstvení.Výstava otevřena v pátek od 14.00 , od 16.00 pro dobrou pohodu hrají "Roháčovi".V sobotu otevřeno od 8.00 do 16.00 hodin. Po dobu výstavy je zajištěno občerstvení.

Červenec

* Sobota 22.7. Taneční zábava v přírodě-spolek místních žen
* Pátek 28.7.2006 Smolnice tour Višňová 2006 tradiční cyklistický závod již 9 ročník.Letošní ročník je pojat jako závod "klubů"(Sparta,Slavie,Klabzubova jedenáctka,atd) rozdělený do tří kategorií:muži,ženy,děti do 15 let.Znamená to, že každý závodník si ke svému historickému kolu přichystá i odpovídající převlek.Ženy a děti nemusí dodržet povinnost historického kola.Sraz,přihlášky a snídaně je místním hostinci"Naproti" .Sraz je v 8.00 hodin a start v 10.00 hodin.Poplatek stejný jako minulý ročník.Přesnější informace jsou vysvětleny na podrobných mapách umístěných v Hostinci "NAPROTI" a prodejně potravin ve Smolnici.Zajištěno občerstvení v polní kuchyni,hrazen pobyt v kempu a mnoho dalších výhod a kulturních akcí.Úspěšný dojezd,málo pádů a defektů si přejí všichni pořadatelé a účastníci závodů.

Srpen

* 26.8.2006 Pouťová zábava v přírodě
* 9.9.2006 již tradiční "Noční rybářské závody!

Nejvetší úlovek
* Při příležitosti smolnické pouti 26.8. a 27.8.2006 bude v kostele sv. Bartoloměje ve Smolnici výstava na téma historie smolnického kostela a jeho současnost. Výstava začíná 26.8. v 10.00 hodin,týž den v 15.00 hodin zazpívá pěvecký sbor z Ročova a v 16.00 hodin bude následovat přednáška pana Mareše z lounského archivu o historii kostela.Druhý den 27.8. začíná výstava opět v 10.00 hodin a v 15.00 hodin bude sloužena mše.Ukončení výstavy v 17.00 hodin.Po mši v kostele se odeberem k vysvěcení křížku u památné lípy při silnici směrem k Toužetínu.

Vysvěcení křížku ve Smolnici.

Ozdobený oltář ve smolnickém kostele.

Výstava o historii kostela.

Výstava obrazů na faře, které zde byly namalované

Září

* KONCERT v kostele sv. Bartoloměje ve Smolnici 16.9.2006 v 15.00 hodin vystoupení souboru HARMONIA MOZARTIANA PRAGENSIS
* 24.9.2006 zahájení společenské sezony v kulturním domě ve Smolnici na velkém sále. Hraje PICHLOVANKA, vystoupí mažoretky, bohatá tombola,vstupné 50,-Kč,Začátek ve 14.00hodin.Přijďte se pobavit a zatančit si.

Říjen

* 22.10.2006 Pichlovanka, velký sál KD, začátek ve 14.00 hodin,vstupné 60,- Kč
* 13.10. 2006 členská schůze Spolku pro záchranu kostela sv.Bartoloměje,v zasedací místnosti OU, začátek v 18.00 hodin

Listopad

Prosinec

* slavnostní rozsvícení vánočního stromu
* mikulášská besídka
* přátelské posezení při svíčkách
* výstava betlémů ve Smolnickém kostele
* Pichlovanka

Výstava betlémů v Kostele sv.Bartoloměje ve Smolnici 9 - 10.12.2006 v 10 - 16 hod Přijďte si prohlédnout sbírku rozličných betlémů. Kromě klasických betlémů uvidíte i betlém z ovčí vlny,včelího vosku,moduritu a mnoho dalších zajímavostí.
Na akci Vás zvou Spolek pro záchranu a obnovu kostela sv.Bartoloměje ve Smolnici a PONCAROVI

24.12.Vánoční zpívání v kostele s. Bartoloměje ve Smolnici

Společenská rubrika

Nově narození občánci v naší obci :

Štěpánka P A S T Y Ř Í K O V Á narozena 3.3.2006
Zdeněk P A S T Y Ř Í K narozen 3.3.2006
Jakub K a l o u s narozen 21.3.2006
Alice Č e p e l k o v á narozena 13.9.2006

Šťastným rodičům blahopřejeme ......................
 

Zemřelí občané z naší obce v roce 2006

Emilie Jedličková zemřela 28.1.2006 ve věku nedožitých 64 let
Jiří B e n e š zemřel 10.4.2006 ve věku nedožitých 60 let
Miroslav S t ř í b r n ý zemřel 10.6.2006 ve věku 59 let
Ladislav Malý zemřel 17.7.2006, ve věku 59 let
Božena Pěnkavová zemřela 4.9.2006 ve věku 93 let
Ladislav Pirner zemřel ve věku 78 let

BLAHOPŘEJEME

Životní výročí

Dovršení 70 let věku

Pirnerová Jaroslava
Svoboda Václav
Myslivec Josef
Bureš František
Charvát Jiří
 

Dovršení 80 let věku

Mrázová Václav
Saifrtová Věra
 

Uzavření sňatku

Miroslava Suková a Petr Laube 29.4.2006
 

N e j s t a r š í    o b č a n é    n a š í    o b c e

Dovršení 96 let věku
Kernerová Anna

Starosta obce spolu s dalšími členy ZO navštěvuje občany při příležitosti jejich narozenin a to 80 let, 90,let a dále každý rok.

*******************************************************

Závěrem loňského roku navštívil starosta smolnické občany ,kteří žijí v domově důchodců v Lounech.Naši občané paní Františka Heřmanová, Anna Benešová a pan Holec si společně se starostou zavzpomínali na svůj život prožitý ve Smolnici.

*******************************************************

Naše vesnice má svoji písničku, kterou si můžete zazpívat při různých kulturních akcích pořádaných v místním kulturním domě.

TA NAŠE VESNICE

Ta naše vesnice má jméno Smolnice :/
Ta se nám všem líbí :/
ze všeho nejvíce:/
Máme tři rybníky,
chlapy jsou veliký :/
ženy mají velký poprsí,
že je láskou udusí
To každý vědět musí:/
Ta naše vesnice
Má jméno Smolnice :/
Zeptejte se lidí zdejších,
že je nám všem nejmilejší
v celé republice :/
Lidi tu pracujou,baví se a sportujou:/
Kostel je na vrchu,
hlídá nás potichu,
lidi se milujou :/
Smolnická babička,hlídá si dědečka:/
aby denně nepospíchal
do kulturáku neutíkal
pít svoje pivečka:/
Ve Smolnici kam vejdete,
smůlu nikde nenajdete
Je to šťastná vesnička:/
Až my tu nebudem
Do nebíčka půjdem:/
Budem vidět hvězdičky
o Smolnici Písničky
zpívati si budem:/